נינט טייב שיר המעלות Lyrics

שיר למעלות
אשא עיני אל ההרים
מאין יבוא עזרי
עזרי מעם ה'
עושה שמיים וארץ
אל יתן למוט רגליך
אל ינום שומריך
הנה לא ינום ולא יישן
שומר ישראל
ה' שומרך ה' צילך
על יד ימינך
יומם השמש לא יכך
וירח בלילה
ה' ישמורך מכל רע
ישמור את נפשך
ה' ישמור צאתך ובואך
מעתה ועד עולם

See also:

87
87.105
cutiuta muzicala 2 cantec de leagan-brahms Lyrics
LYCIA (David Galas: bass, drum programs, synth; Tara Vanflower: vocals; Mike VanPortfleet: guitars, drum programs, synth, vocals.) "Return of Nothing" from the album THE BURNING CIRCLE AND THEN DUST -1995 Lyrics