Wedding Singer 01 อยากบอกว่ารักเธอ Lyrics

ในวันนนี้ฉันแสนจะสุข ในวันนี้ฉันแสนจะเบิกบาน

ได้เจอความรักที่ฉันเฝ้ารอมานานกับเธอคนดีคนนี้

ตั้งแต่วันนั้นที่เราได้พบกัน จวบจนวันนี้ที่เราได้รักกัน

อยากให้เทอรู้ถึงความรู้สึกของฉันที่มี

* อยากบอกว่ารักเทอมากมาย อยากบอกจะว่ารักเทอล้นใจ

อยากจะบอกว่ารักเธอมากกว่าใครที่มีในโลกนี้

อยากจะบอกว่ารักจิงๆ อยากจะบอกว่ารักเธอคนดี

อยากจะบอกว่ารักเธอ ทุกนาที อยากบอกว่ารักเธอ

<อยากจะบอกว่ารักให้มากก่านี้ อยากบอกว่ารักเทอ โวว์ โว้ . . . >

จากวันนี้ฉันขอให้สัญญาจะถนอมรักษาเทออย่างดี

จะมอบความรักให้เทอทุกวินาที และจะมีให้เธอเท่านั่น

หากมีปัญหาฉันพร้อมที่จะเข้าใจ จะสุขจะทุกข์เท่าไหร่ไม่ทอดทิ้งกัน

จากวันนี้เมื่อเทอมาอยู่กับฉันไม่ต้องหวั่นไหว

*, *
อยากจะบอกว่ารักเธอ ทุกนาที อยากบอกว่ารักเธอ

อยากจะบอกว่ารักเทอฟังให้ดี ฉันรักเทอ . .

See also:

88
88.2
Gabinete Caligari ¿Como LLamar? Lyrics
La Cuca Hombre De La Mancha Lyrics