Sexbomb Girls with Tyo Pot Spaghetti Song Lyrics

INTRO

O, ano mga darling?

Ready na ba kayo?

O, sige, simulan na natin, ha?

Okay, 5, 6, 7, 8!

Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko

s__bomb, s__bomb, s__bomb (o, tuluy-tuloy lang, ha?)

Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko

s__bomb, s__bomb, s__bomb (o, sabay-sabay)

CHORUS

Spageting pababa, pababa nang pababa

Spageting pataas, pataas nang pataas

Spageting pababa, pababa nang pababa

Spageting pataas, spageting pababa at pataas

Makinig kayo

Ayokong pumayat, ayokong tumaba

Ayoko ring matulad sa isang dambuhala

Ayoko sa lahat iyung buto't balat

Ayoko ring tawagin na tabachoy at payat

Ang gusto ni T'yo Pot ang s__y, s__y, s__y

Kaya mag-exercise, 'yan ang aking masasabi

Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko

s__bomb, s__bomb, s__bomb (sige pa)

Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko

s__bomb, s__bomb, s__bomb (o, igiling n'yo pa)

CHORUS

Spageting pababa, pababa nang pababa

Spageting pataas, pataas nang pataas (taas pa)

Spageting pababa, pababa nang pababa

Spageting pataas, spageting pababa at pataas

Makinig kayo

Igiling pababa, igiling pataas

Tunawin ang taba para ito ay lumabas

At sa mapapayat, bata o may edad

Igalaw ang katawan at 'wag tatamad-tamad

Kung gusto n'yong sumeksi, gumanda ang iyong body

Lahat ay sumayaw, 'yan ang aking masasabi

Appear tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko

s__bomb, s__bomb, s__bomb ('wag n'yong tigasan)

Appear tayo, sumakit ang dibdib ko, sumakit ang tuhod ko

s__bomb, s__bomb, s__bomb (lambutan n'yo pa)

CHORUS

Spageting pababa, pababa nang pababa

Spageting pataas, pataas nang pataas ('yan ganyan)

Spageting pababa, pababa nang pababa

Spageting pataas, spageting pababa at pataas (o, Jopay, Monic...)

Aw! (sabayan si Rochelle)

Spageting pababa, pababa nang pababa ('yan baba n'yo pa)

Spageting pataas, pataas nang pataas (ganyan)

Spageting pababa, pababa nang pababa (ayan, baba pa)

Spageting pataas, spageting pababa at pataas (Weng and Izzy...)

Aw! (sabayan si Evette)

Spageting pababa, pababa nang pababa (ganyan)

Spageting pataas, pataas nang pataas (o, 'di ba bongga?)

Spageting pababa, pababa nang pababa (o, meron ba sila n'yan?)

Spageting pataas, spageting pababa at pataas (gagayahin na naman 'yan)

Aw! (o, s__bomb, sabay-sabay)

Spageting pababa, pababa nang pababa (ayan, pababa)

Spageting pataas, pataas nang pataas (pataas naman tayo, ha... ang rating ha)

Spageting pababa, pababa nang pababa (pababa na naman sila s'yempre)

Spageting pataas, spageting pababa at pataas (o, ayan)

Aw! (nakuha n'yo rin?)

Thanks, T'yo Pot!

You're welcome, Quezon City!

See also:

88
88.5
Ronnie Von Seu Olhar no Meu Lyrics
Guus Meeuwis 't Dondert en het bliksemt Lyrics