Œ@ 10 Honey (Œะ) Lyrics

Song: Perfect For You HONEY (소원)
Artist: 소녀시대
(Single) 다시 만난 세계

소원을 말해요
โซ วอ นึล มัล เฮ โย
บอกความปรารถนาของคุณมาสิคะ
내가 들어줄게
เน กา ทือ รอ จุล เก
แล้วฉันจะทำให้มันจริง
매일밤 기도만 하지말고
เม อิล บัม ฮน จัก คี โด มัน ฮา จี มัล โก
ไม่ต้องภาวนาทุกๆคืนแล้ว
날사랑하는맘 알고있는걸
นัล ซา รัง ฮา นึน มัม อัล โก อิน นึน กอล
ฉันรู้นะ ว่าคุณรักฉันแค่ไหน
날사귀고 싶었던 너의 소원을
นัล ซา กวี โก ชี พอท ตอน นอ เอ โซ วอ นึล
ฉันรู้ว่าคุณอยากจะเดทกับฉัน
stupid baby 나도 기도했죠
stupid baby นา โด คี โด เฮท จโย
คน** ฉันก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะ
그대가 날 사랑하게되기를
คือ เด กา นัล ซา รัง ฮา เก ดเว กี รึล
นั่นจะทำให้คุณเลิกรักฉัน
honey 난 믿을수가 없죠
honey นัน มี ดึล ซู กา ออบ จโย
honey ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
우울했던 그대얼굴 나를바라보면
อู อุล เฮท ตอน คือ เด ออล กุล นา รึล บา รา โบ มยอน
ใบหน้าของคุณตอนนี้
어느새 환히 웃고있는걸요
ออ นือ เซ ฮวัน ฮี อุท โก อิน นุน กอ รโย
กำลังยิ้ม
내가 그대 행복하게 해요
เน กา คือ เด เฮง บก คา เก เฮ โย
ฉันทำให้คุณมีความสุขเหรอคะ
I'm perfect for you
사랑하게 되는 이런날이 오면
ซา รัง ฮา เก ทเว นึน อี รอน นา รี โอ มยอน
เมื่อถึงวันที่เรารักกัน

너와 하고픈 일 많이 생각했죠
นอ วา ฮา โก พึน อิล มา นี เซง กัก เคท จโย
ฉันคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราทำด้วยกัน
지금 내옆에서 나의 손을잡고
ชี กึม เน ยอ เพ ซอ นา เอ โซ นึล จับ โก
ตอนนี้ คุณอยู่ข้างๆและเดินจับมือฉันอยู่
걷는 널 보면 아무생각이 안나
คอน นึน นอล โพ มยอน อา มู เซง กา กี อัน นา
เวลาฉันมองคุณ ฉันคิดอะไรไม่ออกเลย
My sweet baby 그냥 이대로도
My sweet baby คือ นยัง อี เด โร โด
My sweet baby ฉันมีความสุขมากๆ
너무 좋아 사랑이란 이유로
นอ มู โช วา ซา รา งี รัน อี ยู โร
เหมือนกับตอนนี้ เพราะว่ามันคือความรัก
honey 난 사랑하고 있죠
honey นัน ซา รัง ฮา โก อิท จโย
honey ฉันรักคุณนะคะ
욕심많고 자존심센 내가 변해가죠
ยก ชิม มัน โก ชา จน ชิม เซน เน กา พยอน เฮ กา จโย
ฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากที่เคยเห็นแก่ตัว
어느새 맘이 너그러워 져요
ออ นือ เซ มา มี นอ คือ รอ วอ จยอ โย
หัวใจของฉันเริ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ
그대가 날 행복하게 해요
คือ เด กา นัล เฮง บก คา เก เฮ โย
คุณทำให้ฉันมีความสุขค่ะ
I'm perfect for you
나 소원이있죠
นา โซ วอ นี อิท จโย
ฉันมีความปรารถนาอย่างหนึ่ง
나의사랑 영원하게 해줘요
นา เอ ซา รัง ยอง วอน ฮา เก เฮ จวอ โย
ให้ความรักของฉันเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะ
정말 착해질게요
ชอง มัล ชัก เค จิล เก โย
ฉันจะเป็นคนดีจริงๆค่ะ
honey 난 믿을수가 없죠
honey นัน มี ดึล ซู กา ออบ จโย
honey ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
우울했던 그대얼굴 나를바라보면
อู อุล เฮท ตอน คือ เด ออล กุล นา รึล บา รา โบ มยอน
ใบหน้าของคุณตอนนี้

어느새 환히 웃고있는걸요
ออ นือ เซ ฮวัน ฮี อุท โก อิน นุน กอ รโย
กำลังยิ้ม
내가 그대 행복하게 해요
เน กา คือ เด เฮง บก คา เก เฮ โย
ฉันจะทำให้คุณมีความสุข
perfect for you
honey 난 사랑하고 있죠
honey นัน ซา รัง ฮา โก อิท จโย
honey ฉันรักคุณนะคะ
욕심많고 자존심센 내가 변해가죠
ยก ชิม มัน โก ชา จน ชิม เซน เน กา พยอน เฮ กา จโย
ฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากที่เคยเห็นแก่ตัว
어느새 맘이 너그러워 져요
ออ นือ เซ มา มี นอ คือ รอ วอ จยอ โย
หัวใจของฉันเริ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ
그대가 날 행복하게 해요
คือ เด กา นัล เฮง บก คา เก เฮ โย
คุณทำให้ฉันมีความสุขค่ะ
I'm perfect for you
honey 난 믿을수가 없죠
honey นัน มี ดึล ซู กา ออบ จโย
honey ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
우울했던 그대얼굴 나를바라보면
อู อุล เฮท ตอน คือ เด ออล กุล นา รึล บา รา โบ มยอน
ใบหน้าของคุณตอนนี้
어느새 환히 웃고있는걸요
ออ นือ เซ ฮวัน ฮี อุท โก อิน นุน กอ รโย
กำลังยิ้ม
내가 그대 행복하게 해요
เน กา คือ เด เฮง บก คา เก เฮ โย
ฉันทำให้คุณมีความสุขเหรอคะ
I'm perfect for you
사랑하게 되는 이런날이 오면
ซา รัง ฮา เก ทเว นึน อี รอน นา รี โอ มยอน
เมื่อถึงวันที่เรารักกัน
너와 하고픈 일 많이 생각했죠
นอ วา ฮา โก พึน อิล มา นี เซง กัก เคท จโย
ฉันคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราทำด้วยกัน
지금 내옆에서 나의 손을잡고
ชี กึม เน ยอ เพ ซอ นา เอ โซ นึล จับ โก
ตอนนี้ คุณอยู่ข้างๆและเดินจับมือฉันอยู่

걷는 널 보면 아무생각이 안나
คอน นึน นอล โพ มยอน อา มู เซง กา กี อัน นา
เวลาฉันมองคุณ ฉันคิดอะไรไม่ออกเลย
My sweet baby 그냥 이대로도
My sweet baby คือ นยัง อี เด โร โด
My sweet baby ฉันมีความสุขมากๆ
너무 좋아 사랑이란 이유로
นอ มู โช วา ซา รา งี รัน อี ยู โร
เหมือนกับตอนนี้ เพราะว่ามันคือความรัก
honey 난 사랑하고 있죠
honey นัน ซา รัง ฮา โก อิท จโย
honey ฉันรักคุณนะคะ
욕심많고 자존심센 내가 변해가죠
ยก ชิม มัน โก ชา จน ชิม เซน เน กา พยอน เฮ กา จโย
ฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากที่เคยเห็นแก่ตัว
어느새 맘이 너그러워 져요
ออ นือ เซ มา มี นอ คือ รอ วอ จยอ โย
หัวใจของฉันเริ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ
그대가 날 행복하게 해요
คือ เด กา นัล เฮง บก คา เก เฮ โย
คุณทำให้ฉันมีความสุขค่ะ
I'm perfect for you
나 소원이있죠
นา โซ วอ นี อิท จโย
ฉันมีความปรารถนาอย่างหนึ่ง
나의사랑 영원하게 해줘요
นา เอ ซา รัง ยอง วอน ฮา เก เฮ จวอ โย
ให้ความรักของฉันเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะ
정말 착해질게요
ชอง มัล ชัก เค จิล เก โย
ฉันจะเป็นคนดีจริงๆค่ะ
honey 난 믿을수가 없죠
honey นัน มี ดึล ซู กา ออบ จโย
honey ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
우울했던 그대얼굴 나를바라보면
อู อุล เฮท ตอน คือ เด ออล กุล นา รึล บา รา โบ มยอน
ใบหน้าของคุณตอนนี้
어느새 환히 웃고있는걸요
ออ นือ เซ ฮวัน ฮี อุท โก อิน นุน กอ รโย
กำลังยิ้ม
내가 그대 행복하게 해요
เน กา คือ เด เฮง บก คา เก เฮ โย
ฉันจะทำให้คุณมีความสุข
perfect for you
honey 난 사랑하고 있죠
honey นัน ซา รัง ฮา โก อิท จโย
honey ฉันรักคุณนะคะ
욕심많고 자존심센 내가 변해가죠
ยก ชิม มัน โก ชา จน ชิม เซน เน กา พยอน เฮ กา จโย
ฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากที่เคยเห็นแก่ตัว
어느새 맘이 너그러워 져요
ออ นือ เซ มา มี นอ คือ รอ วอ จยอ โย
หัวใจของฉันเริ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะ
그대가 날 행복하게 해요
คือ เด กา นัล เฮง บก คา เก เฮ โย
คุณทำให้ฉันมีความสุขค่ะ

See also:

88
88.6
Horcas Derramaremos Hasta La Ultima G Lyrics
NIKKI CLAN Nikki Clan - Mírame Lyrics