Sirasak ศิรศักดิ์ ขอบใจที่รักกัน Lyrics

วัน กี่วันที่พ้นไป
มีชีวิต ในความเดียวดายและอ้างว้าง
ถ้าไม่มา พบ เธอ
คงไม่เห็นความต่างกัน
ว่าข้างกายมีเธอนั้นช่างดีเช่นไร
เธอ เปลี่ยนแปลงชีวิตเรา
ต่อไปนี้ มีเธอคนเดียวที่มีความหมาย
ทำให้เรา ยิ้ม ได้ ทำให้เราร้องไห้
ทำให้ผู้ชาย คนหนึ่งต้องอ่อนไหว
ขอบใจที่รัก กัน ทำให้ฉัน มีชีวิตใหม่
ได้รู้และเติมความรัก จนเต็มหัวใจ
ขอมีเธออยู่ วันนี้
และมีเธออยู่เสมอไป ได้ไหม
จะมอบหัวใจทั้งใจ ให้เธอไว้คนเดียว.
ใคร ก็ใครจะรู้ทัน ว่าความรัก
ดีๆ จะเป็นของเราวันไหน
มากกว่าความ โชค ดี
ที่มีเธออยู่ชิดใกล้ คือสิ่งสุดท้าย
ที่หัวใจต้องการ
ขอบใจที่รัก กัน
ทำให้ฉัน มีชีวิตใหม่ ได้รู้และเติมความรัก
จนเต็มหัวใจ
ขอมีเธออยู่ วันนี้
และมีเธออยู่เสมอไป
ได้ไหม จะมอบหัวใจทั้งใจ
ให้เธอไว้คนเดียว.

ขอบใจที่รัก กัน ทำให้ฉัน มีชีวิตใหม่
ได้รู้และเติมความรัก จนเต็มหัวใจ
ขอมีเธออยู่ วันนี้ และมีเธออยู่เสมอไป
ได้ไหม จะมอบหัวใจทั้งใจ
ให้เธอไว้คนเดียว.
ขอบใจที่รัก กัน
ทำให้ฉัน มีชีวิตใหม่
ได้รู้และเติมความรัก
จนเต็มหัวใจ
.ขอมีเธออยู่ วันนี้
และมีเธออยู่เสมอไป
ได้ไหม จะมอบหัวใจทั้งใจ]
ขอบใจที่รัก กัน ทำให้ฉัน มีชีวิตใหม่
ได้รู้และเติมความรัก จนเต็มหัวใจ
ขอมีเธออยู่ วันนี้ และมีเธออยู่เสมอไป
ได้ไหม จะมอบหัวใจทั้งใจ
ให้เธอไว้คนเดียว
..

See also:

88
88.9
โอม ชาตรี คงสุวรรณ โอม ชาตรี คงสุวรรณ INTRO THE LIGHT Lyrics
Croni-k Ft Yei & Eva Gomez Incomprendido [original] Lyrics