พุ่มพวง ผู้ชายในฝัน Lyrics

.ตั้ง แต่ เป็นสาวเต็มกาย หาผู้ชาย ถูกใจไม่มี
เมื่อคืน ฝันดี น่าตบ ฝันฝัน ว่าพบ ผู้ชาย ยอด ดี
พาไปเที่ยว ดูหนัง พาไปนั่ง จู๋จี๋ แล้วพาไปเที่ยว ชมสวน เด็ด ดอก ลำดวน ส่ง ให้ ด้วยซี
เสียบ หู ให้ตั้ง หลายหน เสียบ หล่น เสียบ หล่น ตั้งห้า หกที
ต๊กใจ ตื่นตอน ตีสี่ แหม เสีย ดาย จัง เฮ่อ เสีย ดาย จัง
ดนตรี
.ตี ห้า ไม่ถึง ก็จวน คิด ทบทวน เรื่อง ฝัน ชั้นดี
ผู้ชาย อะไร น่าหยิก กระซี้ กระซิก น่ารัก น่าตี
เพียรมาออด ออเซาะ คำเสนาะ มากมี
ฝันว่า คิดอยู่ หวำหวาม ถ้าถูก ลวนลาม จะทำไงดี
ความคิด พอหยุด ลงปั๊บ หมุบ หมับ หนุบ หนับ เขาจับ เขาจี๋
ต๊กใจ ตื่นมา เสียนี่ แหม เสีย ดาย จัง เฮ่อ เสียดาย จัง
ดนตรี
.ตี ห้า ไม่ถึง ก็จวน คิดทบทวน เรื่อง ฝัน ชั้นดี
ผู้ ชาย อะไร น่าหยิก กระซี้ กระซิก น่ารัก น่าตี
เพียรมาออด ออเซาะ คำเสนาะ มากมี
ฝันว่า คิดอยู่ หวำหวาม ถ้าถูก ลวนลาม จะทำไงดี
ความ คิด พอหยุด ลงปั๊บ หมุบ หมับ หนุบ หนับ เขาจับ เขาจี๋
ต๊กใจ ตื่นมา เสียนี่ แหม เสีย ดาย จัง เฮ่อ เสีย ดาย จัง.

See also:

88
88.25
NickelBack Now you remind me Lyrics
Graham Nash Hey You (Looking at the Moon) Lyrics