Opcio K95 BCN 12-0 Lyrics

Quan arriba octubre
el cor se'm encongeix,
veig que encara tornen
aquells que odio més,
a__assins!
que enyoren altres temps,
a la seva festa
que cremin els carrers.

Ràtzia legal contra el jovent,
els gossos de presa
ens volen fer la pell,
a__assins!
aquí estem!
contra la vostra festa
un cop més ens plantarem.

Un cop més
que cremin els carrers,
terra cremada!
No vencereu cap lluita més!
Terra cremada!
Una promesa que es compleix!
Terra cremada!
Feixisme mai més!
Feixisme mai més!
Feixisme mai més!

Antifeixistes o bé delinqüents
diu el periodista,
confonent la gent,
a__assins!
la resposta aquí la tens,
escrius en blanc i negre
a les ordres del govern.

Ja no tens paciència,
el jovent present.
Els que pensen,
els qui actuen
avalots són fets,
a__assins!
que enganyen un cop més
manipulant sempre
pel seu interés!

Un cop més
que cremin els carrers,
terra cremada!
No vencereu cap lluita més!
Terra cremada!
Una promesa que es compleix!
Terra cremada!
Feixisme mai més!
Feixisme mai més!
Feixisme mai més!

Feixisme mai més!
Feixisme mai més!
Feixisme mai més!
--------------------------------------------------

Cuando llega octubre
el corazón se me encoge,
veo que todavía vuelven
aquellos que odio más,
asesinos!
que añoran otros tiempos,
a su fiesta
que quemen las calles.

Ràtzia legal contra la juventud,
los perros de presa
nos quieren hacer la piel,
asesinos!
aquí estamos!
contra vuestra fiesta
un golpe más nos plantaremos.

Un golpe más
que quemen las calles,
tierra quemada!
No venceréis ninguna lucha más!
Tierra quemada!
Una promesa que se c__ple!
Tierra quemada!
Feixisme nunca más!
Feixisme nunca más!
Feixisme nunca más!

Antifeixistes o bien delincuentes
dice el periodista,
confundiendo la gente,
asesinos!
la respuesta aquí la tienes,
escribes en blanco y negro
a las órdenes del gobierno.

Ya no tienes paciencia,
la juventud presente.
Los que piensan,
quienes actúan
alborotos son hechos,
asesinos!
que engañan un golpe más
manipulando siempre
por su interés!

Un golpe más
que quemen las calles,
tierra quemada!
No venceréis ninguna lucha más!
Tierra quemada!
Una promesa que se c__ple!
Tierra quemada!
Feixisme nunca más!
Feixisme nunca más!
Feixisme nunca más!

Feixisme nunca más!
Feixisme nunca más!
Feixisme nunca más!

See also:

88
88.72
Asamblea Internacional Del Fuego Comunión Lyrics
Christina Aguilera Christina Aguilera - Enter The Circus Lyrics