หลับข้ามวัน SWEET MULLET Lyrics

รู้ดีวันนี้ มันเป็นวันเกิดเธอ
ก็ได้แต่นึกภาพเธอ ที่อยู่ กับเขาแล้ว ฉันก็ปวดใจ
เขา เคียง ข้าง เธอ ไม่ใช่ฉันที่จะอยู่ตรงนั้น.. เหมือนก่อน ....

อยากหนีความจริงที่มีเธออยู่ จะทิ้งตัวเองหลบอยู่ในฝัน
เมื่อเขาและเธอได้รักกัน ฉันรับไม่ไหว
ในฝันถึงมันไม่มีเธออยู่ อย่างน้อยก็ทำให้ฉันสดใส
เมื่อเรื่องจริงฉันไม่เหลือใคร อยากหลับข้ามพ้นวันใหม่

ไม่ลืมตา และไม่อยากตื่นเจอใคร
เพียงอยากจะซุกหัวใจ ไว้ให้มันอยู่อย่างนั้น
เพื่อ ขอ ลืม สัก วัน เพราะมันดีกว่า
ต้องเจอหน้า อยู่กับสิ่งที่ทำร้ายใจ....

อยากหนีความจริงที่มีเธออยู่[ความจริงที่มีเธอ]
จะทิ้งตัวเองหลบอยู่ในฝัน [หลบอยู่ในฝัน]
เมื่อเขาและเธอได้รักกัน ฉันรับไม่ไหว
ในฝันถึงมันไม่มีเธออยู่ อย่างน้อยก็ทำให้ฉันสดใส
เมื่อเรื่องจริงฉันไม่เหลือใคร อยากหลับข้ามพ้นวันใหม่...

เพราะเรื่องจริง มันเจ็บเกินจะทน อยากฝันไป นาน แสน นาน....

อยากหนีความจริงที่มีเธออยู่[ความจริงที่มีเธอ]
จะทิ้งตัวเองหลบอยู่ในฝัน [หลบอยู่ในฝัน]
เมื่อเขาและเธอได้รักกัน ฉันรับไม่ไหว
ในฝันถึงมันไม่มีเธออยู่ อย่างน้อยก็ทำให้ฉันสดใส
เมื่อเรื่องจริงฉันไม่เหลือใคร อยากหลับข้ามพ้นวัน....

อยากหนีความจริงที่มีเธออยู่ [ความจริงที่มีเธอ]
จะทิ้งตัวเองหลบอยู่ในฝัน [หลบอยู่ในฝัน]
เมื่อเขาและเธอได้รักกัน ฉันรับไม่ไหว
ในฝันถึงมันไม่มีเธออยู่ อย่างน้อยมันก็สดใส
เมื่อเรื่องจริงฉันไม่เหลือใคร อยากหลับข้ามพ้นวันไหม่....

See also:

88
88.98
Memories made times forgotten Lyrics
The Allman Brothers Ain't Wastin' Time No More Lyrics