LEM Sound Life Lyrics

Sound Life - LEM

So...Hitotsu-me no yoru ni
Izuko kara koishi ga sekai ni ochiru
So...Futatsu-me no yoru ni
Koishi no ko ga te o tori warutsu o kaku
Sound life

So...Mitsu-me no yoru ni
Warutsu no ko wa yonamo ni ueebu o utsu
So...Yotsu-me no yoru ni
Nami no ko o kishibe ni shibuki o ageru
Sound life

So...Itsutsu-me no yoru ni
Sono kakera ikudomo yonamo o tataku
So...Mutsu-me no yoru ni
Sono aizu ni tabibito wa tsudoiau
Sound life

So...Nanatsu-me no yoru ni
Omosa no nai fune wa sora e to hashiru
So...Yatsu-me no asa ni
Izuko kara no uta ga mimi e to todoku
Sound life

Sa...Atarashii sora ni
Subete o shirushita k__ikyoku ga hibiku
Sound life, sound life

[English]

So... On the first evening,
a pebble from somewhere drops upon the world.

So... On the second evening,
all the children of their pebble hold hands and compose a waltz.
Sound Life... Sound Life...

So... On the third evening,
the children of the waltz make waves upon the world.

So... On the fourth evening,
all the children of the waves splash on the shore.
Sound Life... Sound Life...

So... On the fifth evening,
the world is struck by those fragments again and again.

So... On the sixith evening,
by the signal, the travellers are brought together.
Sound Life... Sound Life...

So... On the seventh evening,
the ship braces through the sky.

So... On the eighth morning,
a song from somewhere reaches my ears.
Sound Life... Sound Life...

Then... Beyond the new sky,
everything the song recorded echoes up in harmony.
Sound Life... Sound Life.

See also:

88
88.101
Sonora Dinamita Carmen Lyrics
Gabriel & Dresden Someone Like You (Gabriel And Dresden 911 Vocal Mix) featuring New Order Lyrics