Wan วันเหงา Lyrics

นานแค่ไหน..ที่เราไม่พบกัน
คล้ายคล้ายว่ามันจะผ่านไป
แต่ฉันคิดถึงเธอ
คิดถึงจะขาดใจ
รู้ว่าเธอก็เป็นเช่นกัน

ความในใจ..ที่เคยมีให้กัน
ก็รู้ว่ามันไม่เปลี่ยนไป
แต่วันนี้มันเหงาเหลือเกิน
เหงาจนละเหียดใจ
ฝากเพลงนี้ไปให้เธอ

ก็อีกไม่นาน
วันนี้มันคงผ่านพ้นไป
ในวันที่มันเลวร้าย
ไม่มีเธอตรงที่เก่า
ไม่พบกันวันนี้
ไม่ใช่วันของเรา
ได้แต่คอยให้วันเหงามันผ่านไป

วันเวลา
ก็ปล่อยให้หมุนไป
แค่ขอให้ใจเป็นอย่างเคย
คิดถึงกันครั้งใด
เงียบไปไม่ต้องเอ่ย
แค่อมยิ้มเฉยเฉยก็เข้าใจ

...ดนตรี...

หลับตาลงก็คิดถึงเธอ
ตื่นขึ้นมาก็คิดถึงกัน
แค่เท่านั้นไม่มีวันที่จะเหงา
อีกต่อไป

ก็อีกไม่นาน
วันนี้มันคงผ่านพ้นไป
ในวันที่มันเลวร้าย
ไม่มีเธอตรงที่เก่า
ไม่พบกันวันนี้
ไม่ใช่วันของเรา
ได้แต่คอยให้วันเหงามันผ่านไป

วันเวลา
ก็ปล่อยให้หมุนไป
แค่ขอให้ใจเป็นอย่างเคย
คิดถึงกันครั้งใด
เงียบไปไม่ต้องเอ่ย
แค่อมยิ้มเฉยเฉยก็เข้าใจ

เธอนั่งอมยิ้มเฉยเฉย...
ฉันก็ชื่นใจ...

See also:

88
88.112
Rainie Thao Vy - Stone Lovely Day Lyrics
The Drones Baby2 Lyrics