Interitus Hra osudů Lyrics

Svatí na nebi, zástupy andělů
skrývají v dlaních svých minuty životů
snad ďábel rozdrtí smrtící sevření
a stovky osudů, jak slepých havranů
míjíme ve snech svých, tak tiše, po špičkách
chladivé obrysy, zrcadel rozbitých
ve stínech ukryti, v zahradách tajemných
slyším jen tanec ...tanec mrtvých růží

See also:

88
88.118
Jota Quest Vamo lá Lyrics
Eras tu Wayo Lyrics