Da endorphine วน Lyrics

เช้าวันต่อมาเจอกัน เธอก็ขออภัย
สัญญาอีกวัน อยากเริ่มใหม่ใจก็เชื่อเธอ

สองวันถัดมาเจอะเธอทำไอ้เรื่องเดิมๆ
เช้าวันต่อมา บอกกับฉันให้เราเริ่มกันอีกครั้ง

เรื่องมันไม่ไปไหนว่ายวนอยู่อย่างนี้นานเท่าไหร่
เรื่องเราไม่ไปไหน ก็จะให้ซ้ำให้ซ้ำให้ซ้ำใจจะจำมากไปไหม

หลายวันต่อมาเจอะกัน เธอมาขอคืนดี
ฉันเองก็ดันเกิดอ่อนไหวให้กับสายตาคู่นี้

เรื่องมันไม่ไปไหนว่ายวนอยู่อย่างนี้นานเท่าไหร่
เรื่องเราไม่ไปไหน ก็จะให้ซ้ำให้ซ้ำให้ซ้ำใจจะจำไปหน่อยไหม

เรื่องมันไม่ไปไหนว่ายวนอยู่อย่างนี้นานเท่าไหร่
เรื่องเราไม่ไปไหน ก็จะให้ซ้ำให้ซ้ำให้ซ้ำใจจะจำมากไปไหม

เรื่องมันไม่ไปไหนว่ายวนอยู่อย่างนี้นานเท่าไหร่
เรื่องเราไม่ไปไหน ก็จะให้ซ้ำให้ซ้ำให้ซ้ำใจจะจำไปหน่อยไหม

เรื่องมันไม่ไปไหนว่ายวนอยู่อย่างนี้นานเท่าไหร่
เรื่องเราไม่ไปไหน ก็จะให้ซ้ำให้ซ้ำให้ซ้ำใจจะจำมากไปไหม

See also:

89
89.76
Ann Breen That's an Irish Lullaby Lyrics
PESADILLA Si lla esta conmigo Lyrics