Black Pearl I Can't Help Loving You Lyrics

그대가 환히 웃으면
คือเดกา ฮวานฮี อุซซือมยอน

내마음속에 꽃이 피는것 같아
เนมาอึมซกเก โกซจี พีนึนกอซกาทา

그대가 숨쉬면
คือเดกาซุมซวีมยอน

봄바람이 불어올것만 같아
บมบารามี บุลรอ อลกอซมันกาทา

그대를 만나면
คือเดรึล มันนามยอน

온통 이세상이 다르게만 보여
โอนทง อีเซซังงี ดารือเกมันโบยอ

이런 꿈을 꾸게 해줘서 고맙습니다
อีรอน กุมมึล กุเก เฮจวอซอ โคมับซึบนีดา

지난 사랑에 두려워
ชีนัน ซารังเง ดูรยอวา

달아나기도 했고
ทัลรานากีโด เฮซโก

자신없어 숨고도 싶었지만
ชาชินออบซอ ซุมโกโด ชิพพอดชีมัน

끝없이 주는 마음에 감동한 사람
คือดอบชี ชูนึน มาอึมเม คัมดงฮัน ซารัม

사랑이라는 그 이유로
ซารังงีรานึน คืออียูโร

더 많은 행복 서로 줄수 있다는 걸
ดอ มันนึน เฮงบก ซอโร จุลซู อิซดานึนกอล

그대를 보면서 사랑 받으면서 처음으로 느꼈죠
คือเดรึล โบมยอนซอ ซารัง บาดือมยอนซอ ชออึมมือโร นือเกดจโย

세상에 유리보다 그대 사랑 더 가치있다는 걸
เซซังเง ยูรีโบดา คือเด ซารัง ดอ กาชีอิซดานึนกอล

평생 잊지않도록 사랑해줘요
พยองเซง อิชชีอานโดรก ซารังเฮจวอโย

서로 원하지않아도 속상한 일도 있고
ซอโร วอนฮาชีอานาโด ซกซังฮัน นิลโดอิซโก

서운하게 만드는 일이 있어도
ซออุนฮาเก มันดือนึน นิลรี อิซซอโด

지금 꼭 잡은 두손만 놓지말아요
ชีกึมกก ชับบุน ดูซนมัน นดชีมาลราโย

사랑이라는 그 이유로
ซารังงีรานึน คือ อียูโร

더 많은 행복 서로 줄수 있다는 걸
ดอ มันนึน เฮงบก ซอโร จุลซู อิซดานึนกอล

그대를 보면서 사랑 받으면서 처음으로 느꼈죠
คือเดรึล โบมยอนซอ ซารัง บาดือมยอนซอ ชออึมมือโร นือเกดจโย

세상에 유리보다 그대 사랑 더 가치있다는 걸
เซซังเง ยูรีโบดา คือเด ซารัง ดอ กาชีอิซดานึนกอล

평생 잊지않도록 사랑해줘요
พยองเซง อิชชีอานโดรก ซารังเฮจวอโย

그대를 사랑해요
คือเดรึล ซารังเฮโย

더많은 아픔이 우리 앞을 막아도
ดอมันนึน อาพือมี อูรี อาพึล มักกาโด

서로 지켜주고 서로 믿어주며
ซอโร ชีคยอชูโค ซอโรมีดอชูมยอ

평생 함께 해줘요
พยองเซง ฮัมเก เฮจวอโย

세상에 무엇보다 그대사랑 더 가치있다는 걸
เซซังเง มูออซโบดา คือเด ซารัง ดอ กาชีอิซดานึนกอล

평생 잊지않도록 사랑해줘요..
พยองเซง อิชชีอานโดรก ซารังเฮจวอโย

BlackPearl - I can't help loving you [Translation]

เมื่อไหร่ที่คุณยิ้มอย่างสดใส หัวใจฉันก็สดใสเหมือนมีดอกไม้บาน
เมื่อไหร่ที่คุณหายใจ ก็เหมือนสายลมในฤดูใบไม้ผลิพัดผ่าน
เมื่อไหร่ที่ฉันได้พบคุณ คำพูดที่เตรียมไว้มันก็เปลี่ยนไป
ขอบคุณมากนะที่ทำให้ฉันมีความฝันเหล่านั้น

เพราะว่าประสบการณ์ความรักครั้งสุดท้ายของฉันนั้น
ฉันเคยหนีมันเพราะขาดความมั่นใจ
ซ่อนมันไว้จากทุกๆคน
แต่รักของเรานั้นได้เป็นความประทับใจโดยการมอบความแน่นอนให้

เพราะว่าเหตุแห่งรักนั้น
ทำให้ฉันไดเรียนรู้ความจริงที่ว่า
ฉันทำให้คุณมีความสุขด้วยรัก
ความรักของคุณมีค่ามากกว่าความสุขใดๆในโลกนี้
รักฉัน ดังนั้นฉันจะไม่มีวันลืมเลย

แม้ว่าเราไม่ได้ต้องการมัน
ฉันมีบางอย่างที่อาจต้องทำให้ผิดหวัง
เพียงแต่อย่าไปจากมือทั้งสองที่เราจับอยู่ที่เลย

เพราะว่าเหตุแห่งรักนั้น
ทำให้ฉันไดเรียนรู้ความจริงที่ว่า
ฉันทำให้คุณมีความสุขด้วยรัก
ความรักของคุณมีค่ามากกว่าความสุขใดๆในโลกนี้
รักฉัน ดังนั้นฉันจะไม่มีวันลืมเลย

ฉันรักคุณ
แม้ว่าจะมีความเจ็บปวดมากมายที่เข้าหาเราในวันข้างหน้า
เชื่อใจแต่ละคน และดูแลแต่ละคน
อยู่กับฉันตลอดไป
คุณรักทุกสิ่งที่มีค่าในโลกนี้
รักฉัน ดังนั้นฉันจะไม่มีวันลืมเลย

See also:

90
90.3
Ace Of Base Cruel summer (Original) Lyrics
EL EMPUJE Tomá La Mema Lyrics