OHM โอม ชาตรี คงสุวรรณ รักกันตลอดไป Lyrics

เรายังมีความรักให้กันหรือเปล่า
เธอคงอยากจะถามกันใช่หรือเปล่า
วันที่เราเปลี่ยวเหงาใจ โลกกลายเป็นสีเทา

เราไม่ได้บอกรักกันนานเท่าไร
มันยังดีอยู่ไหม ความรักของเรา
คำว่ารักที่แสนจะยิ่งใหญ่ มันเปลี่ยนไปหรือเปล่า
ถ้าเธออยากถามกัน ฉันจะบอกเธอ

รัก...รักตลอดไป รัก...ไม่มีเปลี่ยนใจ
แม้...โลกจะเปลี่ยนไป ใจฉันยังเหมือนเดิมเสมอ
รัก...กันตลอดไป ขอ...ให้เธอมั่นใจ
แม้...นานซักเท่าไร มือฉันจะไม่ยอมปล่อย
ใจฉันจะไม่ยอมเปลี่ยน ความรักเราไม่เคยเปลี่ยน
ใจฉันอยู่ที่เธอคนเดียว Hmm....

ความเป็นจริงไม่เหมือนในเทพนิยาย
ไม่ได้มีดอกไม้บนทางของเรา
แต่ก็อุ่นในหัวใจ และไม่เคยว่างเปล่า

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะดีหรือเปล่า
ไม่ว่าร้อนหรือหนาว หรือมืดมน
ก็จะมีสองเรา อยู่ด้วยกันสองคน Hmm....

รัก...กันตลอดไป รัก...ไม่มีเปลี่ยนใจ
แม้...โลกจะเปลี่ยนไป ใจฉันยังเหมือนเดิมเสมอ
รัก...กันตลอดไป ขอ...ให้เธอมั่นใจ
แม้...นานซักเท่าไร มือฉันจะไม่ยอมปล่อย
ใจฉันจะไม่ยอมเปลี่ยน ความรักเราไม่เคยเปลี่ยน
ใจฉันอยู่ที่เธอคนเดียว Hmm....

Solo

ไม่ว่าร้อนหรือหนาว หรือมืดมน
ก็จะมีสองเรา อยู่ด้วยกันสองคน Hmm....

รัก...กันตลอดไป รัก...ไม่มีเปลี่ยนใจ
แม้...โลกจะเปลี่ยนไป เรารักกันเหมือนเดิมเสมอ
รัก...กันตลอดไป ขอ...ให้เธอมั่นใจ
แม้...นานซักเท่าไร มือฉันจะไม่ยอมปล่อย
ใจฉันจะไม่ยอมเปลี่ยน ความรักเราไม่เคยเปลี่ยน
ใจฉันอยู่ที่เธอคนเดียว Hmm....

See also:

90
90.50
Chimène Badi Chimène Badi - Dis-Moi Que Tu M'Aimes Lyrics
Mi pequeña muerte Cuando no sé qué decir digo adiós Lyrics