Opwekking 366 - Kroon Hem Met Gouden Kroon Lyrics

KROON HEM MET GOUDEN KROON (366)D

Kroon Hem met gouden kroon
het Lam op zijne troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak! mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheen
die 't heil voor u verwierf.

Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich terneer
voor zulke wond're pracht.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

(c) Joh. de Heer & Zn

See also:

90
90.50
Bob Marley & The Wailers Steppin' Razor Lyrics
Tarja Turunen The Seer (Deleted Scene) Lyrics