ต่าย อรทัย โทรหาแหน่เด๊อ Lyrics

โทรหาแหน่เด๊อจำเบอร์โทรน้องได้บ่
น้องจะเฝ้ารออ้ายโทรหาเวลาเลิกงาน
มีเรื่องเว้านำอยากคุยสองคนเท่านั้น
วันก่อนที่เราพบกันคนหลายน้องเว้าบ่ได้
เชื่อใจแท้เด๊จึงเทใจคบเรื่อยมา
เป็นที่ปรึกษาคอยปรับทุกข์เวลาวุ่นใจ
จากพ่อแม่มาที่พึ่งหนึ่งเดียวคืออ้าย
ถึงตัวทำงานห่างไกลแต่ใจฮักตามเป็นเงา
เบอร์เก่าเวลาเดิมช่วยเติมเสียงให้ได้ยิน
เป็นวิตามินสร้างภูมิคุ้มกันความเหงา
บ่ได้ฟังเสียงคือจั่งบ่ได้กินข้าว
คึดฮอดบวกกับความเหงานั่งเฝ้ามือถือคือบ้า
โทรหาแหน่เด๊อกดเบอร์ที่ใจเฝ้าจำ
มีผู้อยู่นำย้านอ้ายทำเป็นลืมเวลา
มีเรื่องอยากถามเก็บไว้นานย้านใจอ่อนล้า
เอาไว้บาดอ้ายโทรหาค่อยปรึกษากันสองคน
โทรหาแหน่เด๊อกดเบอร์ที่ใจเฝ้าจำ
มีผู้อยู่นำย้านอ้ายทำเป็นลืมเวลา
มีเรื่องอยากถามเก็บไว้นานย้านใจอ่อนล้า
เอาไว้บาดอ้ายโทรหาค่อยปรึกษากันสองคน

See also:

90
90.56
Invasores Como lumbre prendida Lyrics
nicky jam ft rakim & ken y ton ton ton [the black carpet]102 Lyrics