Retrospect ดึกแล้ว (Live @ Rewind) Lyrics

ดึกแล้วข่มตานอนแต่หัวใจรุ่มเร้า
ออกมายืนหาดาวช่วยปลอบใจ
ดึกแล้ววุ่นใหญ่ใจร้อนรน

อยู่ไหนอยากจะรู้ตอนนี้เธออยู่ไหน
หลับสบายหรือไร ช่วยบอกกัน
เอ่ยถามประจำบอกฉันที

* เขาคงนอนหลับอยู่ไม่รู้ไม่สนใจ
ฉันเดียวดายก็ใครคิดถึงเธอ
แค่เพียงเอ่ยความในใจบอกเธอให้รู้ไป
เริ่มยังไงไม่กล้าพอ

** อยากขอฝากดวงดาวทำให้ใจเธอรู้
ว่ามีใครเฝ้าดูได้แต่คอย
ได้ไหมวานหน่อยช่วยฉันที ช่วยบอกเธอ

(ซ้ำ *,**,**)

See also:

90
90.77
เล้าโลม 01-เล้าโลม - ความพยายามอยู่ทีไหน Lyrics
Haze Sientelo Lyrics