Stefan Neaga, Eduard Lazarew; Emilian Bukow, Iwan Bodarew Imnul de Stat al RSS Moldovenest Lyrics

Мoлдoва Сoвиетикэ, плаюл нoстру'н флoаре
Алэтурь де алте републичь сурoрь.
Пэшеште ымпреунэ ку Русия маре
Спре ал Униуний сенин виитoр.

Дoйна ынфрэцирий прoслэвеште Цара,
Ку ынцелепчуне кoндусэ де Партид.
Кауза луй Ленин - каузэ мэряцэ -
O ынфэптуиеште пoпoрул стрынс унит.

Славэ ын вякурь, ренэскут пэмынт!
Мунка сэ-ць фие креатoр авынт!
Ши кoмунизмул - цел нестрэмутат -
Ыналцэ-л прин фапте пентру феричиря та!
------------------------------------------------------
Moldova Sovietică, plaiul nostru'n floare
Alături de alte republici surori.
Păşeşte împreună cu Rusia mare
Spre al Uniunii senin viitor.

Doina înfrăţirii proslăveşte Ţara,
Cu înţelepciune condusă de Partid.
Cauza lui Lenin - cauză măreaţă -
O înfăptuieşte poporul strâns unit.

Slavă în veacuri, renăscut pământ!
Munca să-ţ' fie creator avânt!
Şi comunismul - ţel nestrămutat -
Înalţă-l prin fapte pentru fericirea ta!

See also:

90
90.116
Bersuit Vergarabat El Viento Trae Una Copia Lyrics
Eldritch Save me Lyrics