02 ฝากรัก the innocent Lyrics

ขับร้องโดย วงศ์พรหมมาศ

ก่อบ่อเกย เลยบ่อฮู้

ก่อบ่อเกยจะมีไผเลย

กับความเหงา ก่ออยู่เป๋นเปื้อนกั๋น

อยู่กับมันกู้วันกู้คืนเลย

แต่พอเธอ สบต๋าฉัน

ก่อมีอันเป๋นไปวุ่นวาย

เป๋นจะใด ใจ๋มันหวิววาบไป

เป๋นจะใดบ่อตันฮู้คิง

ก่อบ่อฮู้แบบนี้ บ่อเกยเป๋นแบบนี้

ก่ออย่างนี้เปิ้นฮ้องว่าฮักก่อ

อยู่อยู่ใจ๋ก่อหวิว ก่อบ่อฮู้อย่างใด

เป๋นจะใดบ่อตันฮู้คิง

ก่อมีอัน ได้ก้าฝัน

อยู่วันวัน นั่งฝันถึงเธอ

กึ๊ดถึงเธอ ก่ออยากเจอขึ้นมา

อยากสบตากับเธอทั้งวันเลย

พอสบตา ใจ๋ก่อหาย

ต้องหลบตาของเธอเรื่อยไป

แต่จะใด ตึงบ่อไปไหนนา

อยู่หลบตากับเธอทั้งวัน

See also:

91
91.8
Baby Rasta Y Gringo Ft. Julio Acosta Y Cheka Atras De Mi Lyrics
Los Horoscopos de Durango El no eres tu (acustico) Lyrics