Opening Score Mahabharat - Ath Shri Mahabharat Katha Lyrics

Mahabharat mahabharat
ath sri mahabharat katha
kaha hai pursharth ki yeh
swarth ki parmarth ki
saarthi ziske bane
sri krishan bharat parth ki
shabd diggoshit hua zab
satya saarthak sab tha
shabd digghoshit hua

See also:

91
91.20
El bicho Mamá  Dolores Lyrics
www.UKoo.NeT Shiver Lyrics