แค่ชอบ Lyrics

ฉันไม่รู้ว่าถ้าฉันรู้สึกดี
มันจะเรียกว่าอะไร
ที่ใจฉันมีให้เธอ คนที่รู้ใจ
ตอนที่มาซบไหล่กันมันอุ่นดี
ตอนมีเธอ ใกล้ๆ ตรงนี้มันก็ชื่นใจ
จะบอกเธอว่าไง ให้รู้กัน

ไม่อยากจะเรียกว่ารัก
ไม่อยากบอกเธออย่างนั้น
แค่บอกว่าใจของฉัน ชอบเธอ ชอบเธอ
แค่เท่านี้ก่อน
ไม่อยากจะรีบร้อนไป
ถ้ามันไม่ใช่ความรัก
ฝากเอาไว้ก่อนทั้งหัวใจ
หากว่ามั่นใจ ในวันไหน
รักเทอ จะรีปบอก

มีคนมองว่าเรานั้น ชั่งเหมาะกัน
ความเป็นจริงมันก็ดี
ถ้าฉันนั้นได้คู่เธอ มันก็คิดอยู่
เธอคือคนที่คิดถึงตอนตื่นนอน
เธอคือคนที่เข้านอน หลับฝัน
ก็เห็นอยู่

ไม่อยากจะเรียกว่ารัก
ไม่อยากบอกเธออย่างนั้น
แค่บอกว่าใจของฉัน ชอบเธอ ชอบเธอ
แค่เท่านี้ก่อน
ไม่อยากจะรีบร้อนไป
ถ้ามันไม่ใช่ความรัก
ฝากเอาไว้ก่อนทั้งหัวใจ
หากว่ามั่นใจ ในวันไหน
รักเธอ จะรีบบอก

ให้ฉันรู้ว่าไม่มีใคร
ที่ใจฉันต้องการดูแล
และให้รู้ว่าเธอคือส่วนหนึ่งของหัวใจ
ไม่เคยคิดจะมองใคร
ถ้าใครคนนั้นไม่ใช่เทอ
นั้นคือความจริงใจที่ฉันมี

ไม่อยากจะเรียกว่ารัก
ไม่อยากบอกเธออย่างนั้น
แค่บอกว่าใจของฉัน ชอบเธอ ชอบเธอ
แค่เท่านี้ก่อน
ไม่อยากจะรีบร้อนไป
ถ้ามันไม่ใช่ความรัก
ฝากเอาไว้ก่อนทั้งหัวใจ
หากว่ามั่นใจ ในวันไหน

ไม่อยากจะเรียกว่ารัก
ไม่อยากบอกเธออย่างนั้น
แค่บอกว่าใจของฉัน ชอบเธอ ชอบเธอ
แค่เท่านี้ก่อน
ไม่อยากจะรีบร้อนไป
ถ้ามันไม่ใช่ความรัก
ฝากเอาไว้ก่อนทั้งหัวใจ
หากว่ามั่นใจ ในวันไหน

รักเธอ จะรีบบอก

See also:

91
91.22
Attaque 77 10 Plaza de perros Lyrics
C-Funk&Joya Chocolate Lyrics