กระบี่ไร้เทียมทาน Lyrics

ฮา ฮา ฮา..........

* โต่จี่โจยซันโปว โกซือเหม่ซืนโกว
เหม่งหวั่นโจยหลานซิว ง้ำชีฉี่โหม่วโหลว
เฝ่าหวั่นเหย่าซานปืน ฝัดเชอกเก๋งโก่ว
โหงโกซีฟุดโป่ว
เชยจีฉี่ซ่านเถ่า หมางฝูมู่โปว
ตามสิวเฟะยิ่งห่ง คืดปัดยืนเทงโปว
หลานหงานเตยฮึกโลว เจ๊กมกซีเม้งโทว
เหม่งหยืดหยิงซานกง หุยกอฟู่โกว
(เหม่งหยืดหยิงซานกง หุยกอฟู่โกว)
พาวโฮยโงยโหม่ว เป๋าโจวจินโหง่ว โจ๋วจีโต่ยกาโกว
ซีโฟวโทวเจิ่น กานจงทิงถ่าง ปีดเซยโฟวลงโหล่ว

ฮา ฮา ฮา.........

(*)

ยัดซังเชงเย่งห่ง เหวงปัดเชิงเหม่งโชว
เก๋งตักเหโป้วโถ่ว กังก๋ำจีโงว
มุดฮาดหลิวหงานเลย ปุยเสอหลิวฝันโลว
เหยิ่งโงวพ้าหิงฟุง โจยยือเท้งเปโก่ว
(เหยิ่งโงวพ้าหิงฟุง โจยยือเท้งเปโก่ว)

See also:

91
91.24
Ernie Halter Try A Little Tenderness Lyrics
Traveling Wilburys Crying Lyrics