Iskon Goranine ćafanine Lyrics

„Goranine ćafanine,

Goranka ti dimije nema."

„Ako nema, će gu kupim,

će gu kupim jum dimije,

jum dimije džanfezlije,

džanfezlije kod komšije."

See also:

91
91.25
Matchbox 20 (Mad Season) If You're Gone Lyrics
Mägo de Oz El Salmo de los Deheredados Lyrics