ซาร่า (Sara) ลืมไปหรืเปล่า Lyrics

เธอก็เคยบอกชอบกัน และเธอมีเหตุผล เพราะฉันไม่เหมือนใคร
เธอก็เคยประทับใจ ในความไม่ซ้ำใคร ที่ฉันเป็นแบบฉัน

*เธอกลับมาไม่ชอบใจ บอกกันในวันนี้ ให้ฉันทำตัวใหม่
เธอให้ฉันทำเหมือนใคร ที่เธอประทับใจ ให้เหมือนเธอต้องการ

**เธอลืมไปหรือเปล่า รักฉันเพราะอะไร
ลืมไปหรือเปล่า ชอบฉันที่ตรงไหน
อยากให้เธอทบทวน วันนี้ฉันควรเปลี่ยนเพราะอะไร
เพราะฉันไม่เคยเปลี่ยน หรือเพราะว่าใจเธอไม่เหมือนเดิม

ฉันก็เป็นอย่างที่เป็น ก็เป็นมานานแล้ว เธอเองก็รู้ดี
ทำอย่างเดิมมาทุกที กลายเป็นดูไม่ดี ไม่รู้เพราะอะไร

( ซ้ำ *, ** )

( ซ้ำ ** )

See also:

91
91.38
I've Got My Love To Keep Me Warm Lyrics
Metro Alvida (Reprise) Lyrics