Tuan Hung Trai tim kho/vang trang khoc Lyrics

Ngồi đây chờ em nhìn chiếc lá úa rơi nhẹ rơi
Và thu sang ngồi đây ôm mối duyên dở dang
Lá khô lá vàng màu đời ta đã xót xa vì em
Thời gian vì đâu vì sao em nỡ xa thật xa
Bỏ lại nơi đây mình anh với trái tim cạn khô

Trái tim đã mù loà nhiều đêm thâu khóc cho tình đau.
Yêu em anh vẫn đợi em.
Nơi đây mình anh với trái tim nhỏ lệ.
Yêu em nên vẫn hoài mong.
Tương tư ôm lấy trái tim cạn khô.
Một trái tim héo mòn, héo mòn vì đợi chờ.
Một trái tim úa tàn, úa tàn vì tình yêu.
Một trái tim héo mòn, héo mòn vì đợi chờ.
Một trái tim úa tàn, úa tàn vì tình yêu.

See also:

91
91.46
<Sconosciuto> Maison Ikoku - Ashita hareru ka Lyrics
Deante We don't live to long Lyrics