คาราบาว 25 ก้าวหน้า จตุคามลามทุ่ง Lyrics

ยามเมืองไทยใม่รักกัน คนเลยหันไบพึ่งเทพ

เทพองค์พ่อจตุคาม เทพองค์พ่อรามเทพ หาเก็บมาใว้คล้องคอ

นั่งเฝ้าพระธาตุอยู่นานปี

เพิ่งจะมีผู้รู้พอ พ่อขุนพันธ์ท่านสรรเพชญ์เป็นผู้สร้างผู้ก่อ กำเนิด พ.ศ. คล้องคอด้วยจตุคาม

* มีกูไว้มึงไม่จน (ทำไมไม่จน ทำไมไม่จน)

ยิ่งขยันยิ่งไม่จน (อ๋อ ยาวไป)

มีกูไว้มึงยังจน เพระขี้เกียจตัวเป็นขน เลยจนทั้งปีทั้งชาติ

หน้าพระธาตุเมืองคอน มีองค์ราชันย์ศรีวิชัย

ใครได้เคยผ่านมา ใครได้เคยผ่านไป ล้วนเลื่อมใสในบุญญา

เทวราชโพธิสัตว์ ผู้จรรโลงพุทธศาสนา แห่งอาณาจักรศรีวิชัย เหนือจรดใต้มะละยา

เทพแห่งเมตตา เทพมหานิยม

(ซ้ำ *)

(มีกูไว้มึงไม่จน) ถ้ายิ่งขยังก็ยิ่งไม่จน ใครมีกูไว้ถ้ามึงยังจน

ก็เพราะขี้เกียจตัวเป็นขน เลยจนทั้งปีทั้งชาติ

interlude

(ซ้ำ *)

จตุคามรามเทพ จตุคามลามทุ่ง จตุคามรามเทพ จตุคามลามทุ่ง

จตุคามรามเทพ จตุคามลามทุ่งแลัว

เชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ไปถึงอินโดนีเซีย สิงคโปร์มลายู

ของมีครูอยากได้ใช้

เศรษฐกิจอย่างที่รู้ๆ ใครจะอยู่ใครจะไป

การเมืองไม่นิ่งไม่รู้จะพิงพึ่งใคร

ให้อุ่นอกอุ่นใจเท่าจตุคามรามเทพ

จตุคามรามเทพ จตุคามลามทุ่ง จตุคามรามเทพ จตุคามลามทุ่ง

จตุคามรามเทพ จตุคามลามทุ่ง พยุงให้คนขยันทำมาหากิน

มีทรัพย็สินพอกพูน นำความสุขสมบูรณ์

มาสู่ครอบครัวและตัวเอง

ขอให้เฮงๆๆ ขอให้เฮงๆๆ ขอให้เฮงๆๆ เฮง เฮง

See also:

91
91.46
Elvis Presley All Shook Up (12 Jan 1957) Lyrics
Elvis Presley Baby Let's Play House (Apr 1955) Lyrics