เพ็ญพักตร์ ศิริกุล คนไม่รักดี Lyrics

ตายไปเถอะ รีบไปตายซะที จะไปตายที่ไหนก็ไป
จะไปหลงระเริง ระรื่นกับใคร ก็ไป ไปซะดีกว่า

* ฉันจะเจ็บ เจ็บยังไงเท่าไร ไม่มีทางให้เห็น...น้ำตา
จะไม่ขออ้อนวอน ไม่ขอให้กลับมา ให้รกลูกตารกใจ

** ทั้งชิวิตฉันพลีให้เธอ ให้เธอมากเกินใคร
เธอยังแปรเปลี่ยนไปรักคนใหม่ คนอะไรไม่รักดี

*** อย่าเจอะกันเลย อย่าพบกันเลย ลบคำว่าเคย เคยรักกันทิ้งไป
แล้วจงรีบ รีบเดินไปตาย ให้พ้นให้ไกลสายตา

(ดนตรี)

* ฉันจะเจ็บ เจ็บยังไงเท่าไร ไม่มีทางให้เห็น...น้ำตา
จะไม่ขออ้อนวอน ไม่ขอให้กลับมา ให้รกลูกตารกใจ

** ทั้งชิวิตฉันพลีให้เธอ ให้เธอมากเกินใคร
เธอยังแปรเปลี่ยนไปรักคนใหม่ คนอะไรไม่รักดี

***อย่าเจอะกันเลย อย่าพบกันเลย ลบคำว่าเคย เคยรักกันทิ้งไป
แล้วจงรีบ รีบเดินไปตาย ให้พ้นให้ไกลสายตา
แล้วจงรีบ รีบเดินไปตาย คนอะไร..ไม่รักดี

See also:

91
91.63
Scottie Raskell The Lonely Moon Lyrics
Aerosmith and Rum DMC Walk This Way Lyrics