Paradox ผีเสื้อกับดอกไม้ Lyrics

สายลม พลิ้วอ่อน ดอกไม้โอนอ่อนเอนตาม
ผีเสื้อลอย คล้อยตาม ความรักมากับลม

* เหม่อมองเจ้าผีเสื้ออ่อน สวยงามจับใจ
เกินกว่าการฉุดรั้งให้มาคู่กัน
ปล่อยเธอบิน ต่อไป ตัวฉันแค่เพียงได้แค่มอง
โบกมือลา จากไกล สู่โลกที่มันกว้างใหญ่
โบกโบยบิน ดั่งฝัน ใจฉันมันคงแคบไป
ถ้าเก็บเธอไว้ กับฉัน เจ้าผีเสื้อคง(เศร้า/เหี่ยวเฉา)

หอมเอย หอมกลิ่น เกสรเจ้าเด่นดูงาม
สียั่วยวน ผีเสื้อตอม ดอกไม้ที่ถูกใจ

(ซ้ำ *)

(ซ้ำ *)

เจ้าผีเสื้อกับดอกไม้

See also:

91
91.69
Yildiz Tilbe git gör gününü Lyrics
Emarosa Demo 1 Lyrics