บอย ผมแอบชอบคุณอยู่ Lyrics

ผมขอเวลา บอกความจริงที่ผมซ่อนไว้ข้างใน
ขอให้คุณฟัง จนจบเพลงได้หรือไม่

* และหากฟังจบแล้ว ผมก็คง ไม่คิดจะขอคำตอบหรือสิ่งไหน
อยากบอกความรู้สึก ที่มีต่อคุณอยู่ข้างใน

** คือผมแอบชอบคุณอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมชอบอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ)
เป็นสิ่งเดียวในโลกที่อยากจะให้คุณรู้ ตั้งแต่พบกัน

ไม่ต้องกังวล และอย่าเพิ่งสับสนกับสิ่งที่ผมพูดออกไป
ผมขอเวลา ช่วยฟังจนจบเพลงได้หรือไม่

(ซ้ำ * , **)

ผมแอบชอบคุณอยู่ (ผมชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมไหวหวั่น
ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น นอกจากชอบคุณ (ชอบคุณแล้ว)
และผมจะไม่ขอ และผมจะไม่ถาม จะไม่ทำให้คุณวุ่นวาย
และขอสัญญา ว่าจะพูดเป็นครั้งสุดท้าย เป็นครั้งสุดท้าย

คือผมแอบชอบคุณอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมชอบอยู่ (ชอบคุณ)
เป็นสิ่งเดียวในโลกที่อยากจะให้คุณรู้ ตั้งแต่พบกัน (ตั้งแต่วันที่พบคุณ)
ผมแอบชอบคุณอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมไหวหวั่น (ผมไม่เคยชอบใครเท่าที่ชอบคุณ)
ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น นอกจากชอบคุณ (นอกจากชอบคุณแล้ว..ไม่มี)
ผมแอบชอบคุณอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมชอบอยู่ (ชอบคุณ ชอบคุณแล้ว)
เป็นสิ่งเดียวในโลกที่อยากจะให้คุณรู้ ตั้งแต่พบกัน (ตั้งแต่เราได้พบกัน)
ผมแอบชอบคุณอยู่ (ผมชอบคุณ) และก็มีแต่คุณที่ผมไหวหวั่น (ผมไม่เคยชอบใครเท่าที่ชอบคุณ)
ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้น นอกจากชอบคุณ (นอกจากที่ผมนั้นชอบคุณ)

See also:

91
91.89
Enzo Jannacci Mario Lyrics
Ιωαννιδης Μαλαμας Αλεξιου ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝΕ Lyrics