ไมเคิล หว่อง SEA OF LOVE Lyrics

Come with me
My love
To the sea
The sea of love

I want to tell you
how much
I love you

Do you remember
When we met
That's the day
I knew you were my pet

I wanna tell you
how much
I love you

Come with me
My love
To the sea
The sea of love

I wanna tell you
How much
I love you

See also:

91
91.102
張惠妹 張惠妹-聽海 Lyrics
Hillsong LIVE Friends in High Places Lyrics