2 Be Free ฉันไม่เหงา -Sqweez Lyrics

ก็เธอไม่เคยจะรู้
ว่าคนที่รอ ว่าคนที่คอย เค้ารู้สึกอย่างไร
เค้าน้อยใจสักเพียงไหน เธอไม่เคยรู้
หรืออาจเธอจะรู้ ก็คงจะแค่เดา
เพราะฉันจะบอกเธอว่าฉันไม่เหงา
ไม่เจอกันวันนี้ ก็ได้

อยู่คนเดียวจะเหงาสักเท่าไหร่
ไม่มีเธอและฉันทนได้
ไม่แคร์อะไรเลย
สิ่งที่ทำจะซ้ำเรื่องเก่า
ไม่มีเค้าและฉันไม่เศร้า
จะน้อยใจอะไรนัก

ก็เธอไม่เคยจะรู้
ว่าคนที่รอ ว่าคนที่คอย เค้ารู้สึกอย่างไร
เค้าน้อยใจสักเพียงไหน เธอไม่เคยรู้
หรืออาจเธอจะรู้ ก็คงจะแค่เดา
เพราะฉันจะบอกเธอว่าฉันไม่เหงา
ไม่เจอกันวันนี้ ก็ได้

ไม่เคยจะรู้
เพราะไม่เคยบอก
ไม่เคยจะรู้
เพราะไม่เคยบอก

เพราะฉันไม่บอก

See also:

91
91.104
Me & My Dub I Dub Lyrics
PEAK 2 PLAY 05 - หลอกกันทำไม Lyrics