Perdeler Apocalyptica Version Lyrics

Bir Yanýmda Dopdolu Yaþanmýþ Sayfalar
Bir yanýmda üst üste okunmamýþ kitaplar
Dünüm Yarýným Hep Burda Küçücük Adamda
Susadým Yoruldum Ama Aklým Hayatta
Bir Yanda Yorgun Düþmüþ Yaþlanmýþ Ýnsanlar
Bir Yanýmda Ümitle Aþkla Uyananlar
Dünyanýn Her Hali Burda Daðýnýk Odamda
Çok Düþtüm Yaralandým Ama Sarýldým Hayata
Ardýmda Büyük Büyük Kocaman Aðýr Yükler
Heryerimden Çektiler Beni Beklettiler
Dinlendim Su Ýçtim Aktý Dudaklarýmdan
Her Gün Güneþ Doðar Yeter ki Açýk Olsun Perdeler
Bir Yanýmda Durmadan Çalýþan Saatler
Bir Yanda Aðýr Aðýr Dipten Gelen Sesler
Düþündüm Buldum Sandýðým Yüzyýllýk Gerçekler
Hepsiyle Giyindim Durdum Bazen Büyük Geldiler
Bir Yanda Hiç Susmadan Konuþan Dudaklar
Bir Yanda Küsüp Susmuþ Sessiz Akýllar
Dibe Vurduysak Ne Olmuþ Elbet Çýkarýz
Bir Gün Var Vir Gün Yokuz Kiralýkmýþ Hayatlar
Ardýmda Büyük Büyük Kocaman Aðýr Yükler
Heryerimden Çektiler Beni Beklettiler
Dinlendim Su Ýçtim Aktý Dudaklarýmdan
Her Gün Güneþ Doðar Yeter ki Açýk Olsun Perdeler

See also:

91
91.108
Elemental Sto manje znam Lyrics
Elemental Pokusaj zivota Lyrics