ŞEBNEM FERAH 10--Herşey İnsanlar İçin Lyrics

Çok parçalandým parçalandýkça çoðaldým
Diye inanmazsam nasýl yaþarým nasýl yaþarým
Bir gün daha bitti ama yarýn yeni bir gün
Diye inanmazsam nasýl yaþarým nasýl yaþarým
Bu da gelir geçer diye inanmazsam
Diye inanmazsam nasýl yaþarým nasýl yaþarým nasýl yaþarým

Herþey insanlar için
Görmek ögrenmek için
Bazen zor da olsa...

Herþey insanlar için
Umut doðurmak için
Hayatla seviþtim...

Herþey insanlar için
Görmek ögrenmek için
Bazen zor da olsa...

Herþey insanlar için
Umut doðurmak için
Hayatla seviþtim...

Hiçbir sey boþuna yaþanmamýþtýr
Diye inanmazsam nasýl yaþarým nasýl yaþarým
Yürüyordum, gözüm açýldý, uyandým
Diye inanmazsam nasýl yaþarým nasýl yaþarým
Bu da gelir geçer diye inanmazsam
Diye inanmazsam nasýl yaþarým nasýl yaþarým nasýl yaþarým

Herþey insanlar için
Görmek ögrenmek için
Bazen zor da olsa...

Herþey insanlar için
Umut doðurmak için
Hayatla seviþtim...

See also:

91
91.108
Elemental U mojoj glavi Lyrics
Machiavel So long Lyrics