Punch พั้นช์ เจ็บไหม Lyrics

เจ็บมั้ย เจ็บไหม หกล้มแล้วเธอเจ็บไหม
เป็นแผล เลือดไหล เคยให้ฉันคอยรักษา
ไม่ยากเย็นอะไร ฉันแค่คอยใส่ยา
ไม่หนักหนา เดี๋ยวเดียวก็หาย

เจ็บมั้ย เจ็บไหม วันนี้ที่เธอถูกทิ้ง
เจ็บแผล เจ็บจริง เธอแทบจะทนไม่ไหว
แผลมันมองไม่เห็น จะใส่ยาตรงไหน
ไม่อาจรักษาให้เธอ

* แผลใจฉันก็เคยเจ็บมา น้ำตานั้นไม่ช่วยอะไร
มีเพียงความข่มขื่นลึกๆ ในใจ ลึกๆ ในใจ
วันเวลาเท่านั้น ที่เหมือนเป็นตัวเยียวยา รักษาใจกันไป

เจ็บมั้ย เจ็บไหม คราวนี้คงเป็นแบบฉัน
ที่ฉันเข้าใจ เป็นเพราะเธอเองรู้ไหม
ทิ้งฉันไปกับเขา เจ็บจนตายเพียงไหน
และยังเจ็บแผลเดิมอยู่

(ซ้ำ *, *)

See also:

91
91.111
Fear An Bhata Lyrics
Rusticate The fences of a smile Lyrics