עופר לוי נסתרות הן דרכי האל Lyrics

ביצוע: עופר לוי
מילים: אלי קפה
לחן: עממי

מרגיש הסוף אלוהיי ניפרד מכם גם אחיי
אנא קח לידך את נישמתי זאת בקשתי זאת נחמתי
אם בך רק אבטח אתה שופט אלוהיי
גיהנום לא ישווה למחר פתח השערים לעבדיך

נסתרות הן דרכי האל נצורות אי שם
בריא חולה או מצורע זה עניין של זמן
תנו ידיים גם שונאי סליחות וכפרות
זה כואב לא פוחד לא חוזר לכאן
אלוהיי קבלני בזרועות פתוחות
קח נפשי זה יומי האחרון

See also:

91
91.114
Jim Reeves Have Thine Own Way Lord Lyrics
Corvus Corax 9. Venus Lyrics