จรัล มโนเพชร สวาทเธอ Lyrics

(ช.)ใจเอ๋ยใจ โอ้ใจรัก เราเคยรู้ใจ เราเคยรู้จัก รักยิ่งใหญ่
เราเคยร่วมฝัน หวานชื่น ระรื่นใจ
สิ้นสวาท หรือไร จึงไกลตา

ใจเอ๋ยใจ โอ้ใจฉัน เฝ้าฝัน ผูกพัน หมั่นอุรา
แสนเศร้า เข้าค่ำ ร่ำหา
อยู่แห่งไหน ใยไม่มา ร้างราไป

(ญ)ใครนะใคร อยู่ในใจเรา
ดั่งเป็นเหมือนเงา เฝ้ามาหลอนหลอก ช้ำชอกใจ
ถึงหลบเร้น ไม่เห็นหน้า เหลืออาลัย
สิ้นลมหายใจ ฉันยังไม่สิ้น สวาทเธอ

(ช)ใครนะใคร อยู่ในใจเรา
(ญ)งเป็นเหมือนเงา เฝ้ามาหลอนหลอก ช้ำชอกใจ
(ช.)ถึงหลบเร้น ไม่เห็นหน้า เหลืออาลัย
(พร้อม)สิ้นลมหายใจ ฉันยังไม่สิ้น สวาทเธอ

See also:

95
95.11
PongPong พอง พอง ...ให้กับความรัก Lyrics
Lil' Mama G Side Lyrics