จรัล มโนเพชร ล่องแม่ปิง Lyrics

ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย
ดอกเอื้องสามปอย บ่ เกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน
ไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กิ๋น
เสียงซึงสะล้อ จ๊อยซอ เสียงพิณ
กู้กับแดนดิน ของเวียงเจียงใหม่
สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์

( * ) คนงาม งาม ต้องงามกู้ความเด่นดี
ต้องฮักศักดิ์ศรี ของกุลสตรี แม่ญ่าแม่ญิง
เยือกเย็นสดใสเหมือนน้ำแม่ปิง
มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง
สาวเอย สาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเคยซมซาน
อีกแม่สาวบัวบาน นั่นคือนิทานสอนใจ๋ ( * )

See also:

95
95.12
Kylie Minogue Tears on my pillow.mp3 Lyrics
מופע הארנבות של ד"ק קספר בואי דינה Lyrics