Ξυλούρης Νίκος Αγρίμια κι αγριμάκια μου Lyrics

Αγρίμια κι αγριμάκια μου
Αγρίμια κι αγριμάκια μου
Λάφια, και λάφια μου με-, μερωμένα, να μερωμένα
Πέστε μου πού, πού 'ν' οι τό-
Πέστε μου πού 'ναι οι τόποι σας

Πέστε μου πού 'ναι οι τόποι σας
Πέστε μου πού 'ναι οι τόποι σας
και πού, ε, και πού τα χει-, χειμαδιά σας, τα χειμαδιά σας
Γκρεμνά 'ναι εμάς, εμάς οι τό-
Γκρεμνά 'ναι εμάς οι τόποι μας

Γκρεμνά 'ναι εμάς οι τόποι μας
Γκρεμνά 'ναι εμάς οι τόποι μας
Λέσκες να-, λέσκες τα χει-, χειμαδιά μας, τα χειμαδιά μας
τα σπηλιαράκια του
τα σπηλιαράκια του βουνού

Τα σπηλιαράκια του βουνού
Τα σπηλιαράκια του βουνού
Είναι τα, είναι τα γο-, γονικά μας, τα γονικά μας
αγρίμια κι αγριμά-
αγρίμια κι αγριμάκια μου

See also:

95
95.52
Ann ThiTiMa เจ็บซ้ำๆ Lyrics
Cam Ly Ang May Buon Minh Vy Cam Ly Ang May Buon (demo) Lyrics