smallroom003 Now I'm Fall In Love Lyrics

ก็ฉันไม่รู้ละว่าอย่างไร เหตุการณ์ดำเนินมาเวลานั้นในตอนนั้นใครทำ
จังหวะที่สายฝนเทกระหน่ำ ทำให้พบกัน ก็เพราะละม้ายว่าได้อย่างใจ

จะเป็นบานประตูเป็นโคมไฟคนในร้านกาแฟ ทุกสิ่งที่แท้จริงมันไม่ง่าย...
ทำให้พบกัน สะพานนั้นเชื่อมผ่าน ดินและอากาศ
เหตุการณ์ที่ประหลาดล้ำลึกเกินกว่าสิ่งใด ที่ทำให้คนหนึ่ง พบอีกคนหนึ่ง

Now I''m Fall In Love
Now I''m Fall In Love

ก็ฉันไม่รู้ว่าเริ่มอย่างไร จะเป็นคำอะไรคำคำไหน คำที่ได้ดังใจ
ประโยคที่เข้าใจ ในทุกอย่าง คงไม่ง่ายดาย

ก็ฉันไม่รู้ว่าต้องอย่างไร
จะยืนตรงประตูตรงโคมไฟภายในร้านกาแฟ ทุกสิ่งที่แท้จริง มันไม่ง่าย...

แต่เราก็พบกัน สะพานที่เชื่อมผ่าน ดินและอากาศ
เหตุการณ์ที่ประหลาดล้ำลึกเกินกว่าสิ่งใด เหตุใดที่คนหนึ่ง พบอีกคนหนึ่ง
ก็อาจเป็นคำถามซ้ำๆ ก็เท่านั้น หรือเปล่า

Now I''m Fall In Love
Now I''m Fall In Love
When You Smile
When You Cry
Now I''m Fall In Love
Now I''m Fall In Love

See also:

95
95.72
Ginuwine Ginuwine - Same Ol' G Lyrics
Gemelli Diversi Boy-Band Lyrics