Loso Land คนบ้า Lyrics

ก็เก็บมาคิดไปเองฝ่ายเดียว
เธอไม่เหลียวไม่มาสนใจ
ไม่เคยถามข้อความข้างใน
แต่ใยใจถึงคนึงหา
ไม่กล้าบอกรักเธอสักที
เพราะรู้ตัวดีว่าต้อยต่ำกว่า
กลัวเธอมองว่าไร้ค่า
ไม่คู่ควรครอบครอง

*เลยได้แต่มองเธอเดินผ่านไป
เมื่อตอนสายเธอเดินผ่านมา
แค่สบตา ไม่กล้าเปิดเผย

**เพราะฉันไม่เคยสักที คำนี้ไม่เคยบอกใคร
อยากให้เธอได้ยิน จากผู้คนรอบกาย
ว่าใจฉัน ชอบเธอ
คิดถึงแค่เพียงหน้าเธอ พร่ำเพ้อไม่กินไม่นอน
กอดหมอน ร้อนรน เหมือนคนบ้า

ถ้าหากเธอรู้กลัวเธอจากไป
หรือในหัวใจมีใครจับจอง
หรือมีคนอื่นสำรอง
ก็อาจหม่นหมองหมดความหมาย
เธออาจไม่พูดด้วยอีกเลย
ก็เพราะคงเคยเคยบ่อยไป
เพียงฉันคนหนึ่งที่มอบใจ
แต่ไม่คู่ควรครอบครอง

*เลยได้แต่มองเธอเดินผ่านไป
เมื่อตอนสายเธอเดินผ่านมา
แค่สบตา ไม่กล้าเปิดเผย

**เพราะฉันไม่เคยสักที คำนี้ไม่เคยบอกใคร
อยากให้เธอได้ยิน จากผู้คนรอบกาย
ว่าใจฉัน ชอบเธอ
คิดถึงแค่เพียงหน้าเธอ พร่ำเพ้อไม่กินไม่นอน
กอดหมอน ร้อนรน เหมือนคนบ้า

**เพราะฉันไม่เคยสักที คำนี้ไม่เคยบอกใคร
อยากให้เธอได้ยิน จากผู้คนรอบกาย
ว่าใจฉัน ชอบเธอ
คิดถึงแค่เพียงหน้าเธอ พร่ำเพ้อไม่กินไม่นอน
กอดหมอน ร้อนรน เหมือนคนบ้า

โอ๊ย.. เหมือนคนบ้า

See also:

97
97.45
บอย โกสิยพงษ์ เรา (Feat.แก๊ป T-Bone) Lyrics
lissete Alvarez Lissete Álvarez, Eclipse total del amor Lyrics