01. Don't Don Lyrics

SuperJunior (슈퍼주니어)
돈 돈! (Don't Don)

[동해/ดงเฮ]
이대로 끝이면, 기회가 없다면, 모두가 틀렸다고 말하고 있어
อี แต โร กือ ที มยอน คี ฮเว กา ออป ตา มยอน โม ดู กา ทึน รอด ตา โก มัล ฮา โก อิด ซอ
ถ้าจบลงอย่างนี้ ถ้าไม่มีโอกาส ก็เรียกว่าผิดมันผิดทั้งหมด

[려욱/รยออุค]
코메디 같은 세상에 웃지 못할 사람들 넌더리가 나
โค เม ดี คัดทึน เซ ซัง เง อุด จี มด ฮัล ซารัม ดึล นอน ดอ รี กา นา
ผู้คนที่หัวเราะไม่ออก แสดงความรังเกียจออกมาในโลกที่น่าขำใบนี้

[ALL]
돈! 돈! 모든 게 돈 세상 원 안에 갇힌 너 what is your mind
ดน ดน โม ดึน เก ดน เซ ซัง วอน อา เน คา ทิน นอ what is your mind
เงิน! ลุ่มหลง! เธอที่ถูกปิดอยู่ในโลกของเงิน ความลุ่มหลงทั้งหมด What is your mind

(You outta control, what is your mind)

제발 주위를 돌아봐 절망의 눈빛이 보이잖아
เช ปัล ชู วี รึล ดน รา บวา ชอล มา เง นุน บิ ชี โพ อี จา นา
ลองมองไปรอบๆตัวสิ มองเห็นแต่สายตาที่หมดหวังใช่ไหม

(Stop bangin' my head, my eyes gone red)

[성민/ซองมิน]
점점 멀어지는걸 그대로 충분한 세상 이미 가진걸로 다 기쁜 세상
ชอม ชอม มอ รอ จี นึน กอล คือ แต โร จุง ปุน นัน เซ ซัง อี มี คา ชิน กอล โร ตา คิ ปึน เซ ซัง
ค่อยๆห่างไกลออกไป โลกที่พอใจเพียงเท่าที่มี โลกที่ดีใจเพียงได้มาครอบครอง

[한경/ฮันกยอง]
꿈꾸던 사람들이 하나둘씩 떠나버려도
กุม กู ดอน ซา รัม ดึ รี ฮานา ดูล ชิก ตอ นา ปอ รยอ โด
แม้คนที่มีความฝันจะค่อยๆหายไปทีละคนทีละคน

[희철/ฮีชอล]
변하지 않네
ปยอ นา จี อัน เน
ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

[은혁]
The world is mine
내가 이 세계의 법이야. 그들이 행복하기만을 기다렸을 때
เน กา อี เซ เก อึย ปอ ปี ยา คือ ดึ รี แฮง บก คา กี มา นึล คี ตา รยอ ซึน เด
ฉันคือกฏแห่งโลกนี้ ตอนที่พวกเรามีแต่ความสุข

[은혁&기범]
어느 누구보다 먼저 기회를 잡은 것 일 뿐. 약자를 위한 배려 따윈, 절대 없어
ออ นึ นู กู โพ ดา มอน ชอ คี ฮเว รึล ชา ปึน กอด อิล ปุน ยัค ชะ รึล วี ฮัน เป รยอ ตา วอน ชอลแด ออป ซอ
คว้าโอกาศให้ได้ก่อนใครเท่านั้น ไม่มีความสงสารให้กับคนอ่อนแอ

[시원]
나의 불꽃을 다 태워서라도 포기할 수 없어
นา อึย ปุล กด ซึน ทา แต วอ ซอ รา โด โพ กี ฮัล ซู ออป ซอ
แม้ไฟของฉันจะมอดลงไปแล้ว แต่ก็ไม่คิดที่จะล้มเลิก

[규현]
저들의 것이 아닌 우리 아이들의 세상을 위해서라면
ชอ ดึ เร คอ ชี อา นิน อู รี อา อี ดึ เร เซ ซัง งึน วี เฮ ซอ รา มยอน
มันไม่ใช่ของคนพวกนั้น ถ้าทำเพื่อโลกของลูกหลานของเรา

[은혁]
그래도 너무 원망 하지마 내가 아냐! 세상이 널 그렇게 만든거야
คือ แร โด นอ มู วอน มัง ฮา จี มา แน กา อี ยา! เซ ซัง งี นอล คือ รอค เค มัน ดึล กอ ยา
อย่าหมดหวังเพียงเพราะเรื่องเรื่องนี้ ไม่ใช่ฉัน! โลกก็ทำให้เธอต้องทำอย่างนี้

[이특&희철]
내가 원했던 건 나는 모두 가져 세상이 나를 외면 하여도,
แน กา วอน เฮด ดอน กอน นา นึน โมดู คา ชอ เซ ซัง งี นา รึล วา มยอน ฮา เย โด
สิ่งที่ฉันต้องการ ฉันก็จะไขว่คว้ามันมา ต่อให้โลกจะเพิกเฉยฉันก็ตาม

눈과 귀를 막고 어지럽게 만들어 버릴, 적당한 머리와 돈이 조금 필요할 뿐
นุน ควา ควี รึล มัก โก ออ จี รอบ เก มัน ดึ รอ บอ ริล ชอก ดัง ฮัน มอ รี วา โด นี โจ กึม พี โร ฮัน ปุน
ถูกปิดหูปิดตาให้หลงเชื่อว่าสิ่งที่จำเป็นเพียงแค่ ชื่อเสียงและเงิน

[강인]
나의 불꽃을 다 태워서라도 지켜주고 싶어
นา อึย ปุน กด ซึน ทา แท วอ ซอ รา โด จี กยอ จู โก ชิบ พอ
แม้ไฟของฉันจะมอดไปแล้ว ก็ยังอยากจะปกป้อง

[예성]
환돈의 시대 끝에 살아가야 할 내 아이를 위해서라면
ฮัน โด เน ชี แด กือ เต ซา รา กา ยา ฮัล แน กา อา อี ดึล วี แฮ ซอ รา มยอน
ถ้าเพื่อลูกหลานที่จะต้องเติบโตไปกับโลกที่หมุนด้วยเงิน

[ALL]
돈 돈! 모든 게 돈 세상. 원 안에 갇힌 너 What is your mind
ดน ดน โม ดึน เก ดน เซ ซัง วอน อา เน คา ทิน นอ What is your mind
เงิน! ลุ่มหลง! เธอที่ถูกปิดอยู่ในโลกของเงิน ความลุ่มหลงทั้งหมด

(You outta control, what is your mind)

제발 주위를 돌아봐 절망의 눈빛이 보이잖아
เช ปัล ชู วี รึล ดน รา บวา ชอล มา เง นุน บิ ชี โพ อี จา นา
ลองมองไปรอบๆตัวสิ มองเห็นแต่สายตาที่หมดหวังใช่ไหม

(Stop bangin' my head, my eyes gone red)

Don't Don't 이젠 그만 좀 해 위선의 가면도 벗어버려
Don't Don't อี เจน คือ มยอน จม แฮ วี ซอ เน คา มยอน โด พอ ซอ บอ รยอ
Don't Don't เลิกเสียเถอะ ทิ้งหน้ากากเสแสร้งนั้นออกไปเสีย

(벗어버려! 니 가식의 가면도)
(พอ ซอ บอ รยอ! นี กา ชิก เก คา มยอน โด)
(ถอดมันทิ้งไปซะ! หน้ากากของเธอด้วย)

모두 기다리고 있어 마지막 바램도 버리지마
โม ดู คี ดา รี โก อิด ซอ มา จี มัก บา แรม โด บอ รี จี มา
ทุกๆคนรออยู่ อย่าทิ้งความหวังสุดท้ายไป

(던져버려! 니 그 가식의 가면도)
(ดอน จยอ บอ รยอ! นี คือ กา ชิก เน กา มยอน โด
(ถอดมันทิ้งไปซะ! หน้ากากของเธอด้วย)

Super Junior!!!

See also:

97
97.96
[HQ Video] Jesse McCartney Just So You Know Lyrics
Australian Blonde Extra Lyrics