Uncle Earl Streak O'Lean, Steak O'Fat (Hangshao Rou) Lyrics

Hongshao rou
Braised fatty meat

You ren xihuan, you ren shuo "No!"
Some people like it, some say "No!"

Wo, wo ri'ai hongshao re'ai
I love me some braised fatty beef

Ye bie w___ le he xiao jiu
And don't forget to drink a little liquor

Yi bei, yi bei he zui lou
Cup by cup we all get drunk

Oh, tiaowu tiao dao da tian liang
Dance til the break of day

Ta tiao de xiang ge feng poniang
She dances like a crazy mother in law

Ta zhen niu
She's freakin' crazy

Ta qinkaui de yaoming you
She plays that thing like she's starting a revolution

Kuai lai yi wan hongshao rou
Bring on the braised fatty pork

Dan bie w___ le he xiao jiu
And don't forget the liquor

Yi bei, yi bei he zui lou
Cup by cup we all get drunk

Xiang zheyang zenme huoxia qu
Living like this, how can we go on?

Jinzhao he jiu jinzhao zui
Today we drink, today we're wasted

Hongsho rou wan sui
Long live braised fatty meat!

See also:

97
97.96
Micheal Jackson Remeber the time Lyrics
Nimeni Altu Inger si Demon [www.Session-Deluxe.Net ] Lyrics