Wonder Girls (원더걸스) Irony Lyrics

자꾸 첨이란 말을 너무 많이해
ชา-กู ชอ-มี-รัน มา-รึล นอ-มู มา-นี-เฮ
พูดว่าครั้งแรกบ่อยเหลือเกินนะ

이런 감정은 첨이라며 말을 하는게 이상해
อี-รอน คัม-จอ-งึน ชอ-มี-รา-มยอ มา-รึล ฮา-นึน-เก อี-ซัง-เฮ
แปลก ๆ นะที่พูดว่าเพิ่งจะรู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรก

난 다른 여자들과 다르다는게 좀 수상해
นัน ทา-รึน ยอ-จา-ดึล-กวา ทา-รือ-ดา-นึน-เก ชม ซู-ซัง-เฮ
มันตะหงิด ๆ นะที่ว่าฉันแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นเนี่ย

내가 아는 애만 해도 몇 명인데
เน-กา อา นึน เอ-มัน เฮ-โด มยอต มยอ-งิน-เด
เท่าที่ฉันรู้ ถ้าพูดไปก็...กี่คนล่ะเนี่ย

그 여자들은 아무 의미도 없다는게 이상해
คือ ยอ-จา-ดือ-รึน อา-มู อึย-มี-โด อ็อบ-ตา-นึน-เก อี-ซัง-เฮ
แปลก ๆ นะที่ว่าผู้หญิงพวกนั้นไม่มีความหมายอะไรหรอกน่ะ

그동안 사귀었던 여잔 뭐였는데
คือ-ดง-งัน ซา-ควี-อ็อบ-ตอน ยอ-จัน มวอ-ยอต-นึน-เด
แล้วผู้หญิงที่เธอเคยคบตอนนั้นเป็นอะไรล่ะ

말이 도무지 안되잖아
มา-รี โท-มู-จี อัน-ดเว-จา-นา
พูด ๆ มาน่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอ

*남잔 다 믿어서는 안된다고 하면서
นัม-จัน ทา มี-ดอ-ซอ-นึน ฮัน-ดเวน-ดา-โก ฮา-มยอน-ซอ
พอพูดว่าพวกผู้ชายไว้ใจไม่ได้

너만 다르다고 말하는 건 뭐야
นอ-มัน ทา-รือ-ดา-โก มัล-ฮา-นึน คอน มวอ-ยา
ก็บอกว่ามีแต่เธอที่แตกต่าง หมายความว่าไงเหรอ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ตลกน่ะ ไม่มีทางเป็นงั้นหรอก

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
เป็นไปไม่ได้จริง ๆ แหละ

여잔 다 가지고 놀기만 했었다면서
ยอ-จัน ทา คา-จี-โก นล-กี-มัน เฮ๊ส-ซ๊อส-ตา-มยอน-ซอ
พูดว่าคบกับผู้หญิงพวกนั้นเล่น ๆ

나만 다르게 생각한단 건 뭐야
นา-มัน ทา-รือ-เก เซง-กัก-คัน-ทัน คอน มวอ-ยา
แต่เธอคิดกับฉันต่างจากนั้น หมายความว่าไงเหรอ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ถ้อยคำประชด มันช่างไร้สาระ

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
คำพูดนั้นมันมีความหมายนะ ฉันพูดจริงๆ

다른 남자 애들 안 좋은 얘기를
ทา-รึน นัม-จา เอ-ดึล อัน โช-อึน เย-กี-รึล
พวกผู้ชายคนอื่น ๆ ก็พูดแต่เรื่องไม่ดี

자꾸 내게 자세히 말해 주는게 너무 이상해
ชา-กู เน-เก ชา-เซ-ฮี มัล-เฮ ชู-นึน-เก นอ-มู อี ซัง-เฮ
แล้วมาบอกให้ฉันพูดดี ๆ หน่อย มันไม่แปลกเหรอ

니 친구들 안 좋은 얘길 왜 내게 계속 말해
นี ชิน-กู-ดึล อัน โช-อึน เย-กิล เว เน-เก คเย-ซก มัล-เฮ
เพื่อนเธอก็เอาแต่พูดเรื่องเลว ๆ แล้วทำไมว่าแต่ฉันล่ะ

너만 안 그렇단 말이 좀 이상해
นอ-มัน อัน คือ-รอ-ทัน มา-รี ชม อี ซัง-เฮ
มันแปลก ๆ นะที่ว่ามีแค่เธอที่ไม่เป็นอย่างนั้น

니 친구들 모두 너와 함께 다니잖아 말이 돼
นี ชิน-กู-ดึล โม-ดู นอ-วา ฮัม-เก ทา-นี-จา-นา มา-รี ดแว
พูดมาได้ ทั้ง ๆ ที่พวกเพื่อน ๆ เธอก็ไปไหนมาไหนกับเธอเนี่ยนะ

친구들 모두 다 그러고 있는데
ชิน-กู-ดึล โม-ดู ทา คือ-รอ-โก อิส-นึน-เด
เพื่อนเธอก็เป็นแบบนั้นทั้งนั้น

너만 안그러고 있는게
นอ-มัน อัน-กือ-รอ-โก อิส-นึน-เก
จะมีแต่เธอที่ไม่เป็นอย่างนั้นเหรอ

*남잔 다 믿어서는 안된다고 하면서
นัม-จัน ทา มี-ดอ-ซอ-นึน ฮัน-ดเวน-ดา-โก ฮา-มยอน-ซอ
พอพูดว่าพวกผู้ชายไว้ใจไม่ได้

너만 다르다고 말하는 건 뭐야
นอ-มัน ทา-รือ-ดา-โก มัล-ฮา-นึน คอน มวอ-ยา
ก็บอกว่ามีแต่เธอที่แตกต่าง หมายความว่าไงเหรอ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ตลกน่ะ ไม่มีทางเป็นงั้นหรอก

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
เป็นไปไม่ได้จริง ๆ แหละ

여잔 다 가지고 놀기만 했었다면서
ยอ-จัน ทา คา-จี-โก นล-กี-มัน เฮ๊ส-ซ๊อส-ตา-มยอน-ซอ
พูดว่าคบกับผู้หญิงพวกนั้นเล่น ๆ

나만 다르게 생각한단 건 뭐야
นา-มัน ทา-รือ-เก เซง-กัก-คัน-ทัน คอน มวอ-ยา
แต่เธอคิดกับฉันต่างจากนั้น หมายความว่าไงเหรอ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ถ้อยคำประชด มันช่างไร้สาระ

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
คำพูดนั้นมันมีความหมายนะ ฉันพูดจริงๆ

Break it down

4, 3, 2, 1

(Rap) 너무 진실한 것처럼 말이지
นอ-มู ชิน-ชิล-ฮัน คอส-ชอ-รอม มา-รี-จี
เธอพูดอย่างกับว่ามันจริงซะเหลือเกิน

너무 그러니까 이상한거지
นอ-มู คือ-รอ-นี-กา อี ซัง-ฮัน-กอ-จี
เพราะงั้นมันถึง แปล๊ก แปลกไงล่ะ

말을 곧이 곧대로 듣지 못하고
มา-รึล โค-จี โค-เต-โร ทึด-จี มต-ทา-โก
ฟังเฉย ๆ ยังไม่ได้เลย

자꾸 의심하게 돼 믿지 못하고
ชา-กู อึย-ชิม-ฮา-เก เด มิด-จี มต-ทา-โก
มันตะหงิด ๆ บ่อย ๆ อ่ะนะ จะเชื่อได้ไง

잠시 생각해보면 니가 뭣하러
ชัม-ชี แซง-กัก-เค-โบ-มยอน นี-กา มวอต-ทา-รอ
ลอดคิด ๆ ดูแล้ว เธอจะทำเพื่ออะไร

그렇게까지 나에게 환심을 사려
คือ-ร็อค-เค-กา-จี นา-เอ-เก ฮวัน-ชิ-มึล ซา-รยอ
ทำอย่างนั้นเพื่อให้ฉันปลื้มเหรอ

할까 싶어서 믿어보려고도 해봤어
ฮัล-กา ชิ-พอ-ซอ มิ-ดอ-โบ-รยอ-โก-โด เฮ๊ส-บวา-ซอ
ก็อยากปลื้มอยู่นะ พยายามจะลองเชื่อแล้วนะ

하지만 수상해 아무래도 안되겠어
ฮา-จี-มัน ซู-ซัง-เฮ อา-มู-เร-โด อัน-ดเว-เกส-ซอ
แต่มันสงสัยอ่ะ ยังไงก็คงทำไม่ได้หรอก

*남잔 다 믿어서는 안된다고 하면서
นัม-จัน ทา มี-ดอ-ซอ-นึน ฮัน-ดเวน-ดา-โก ฮา-มยอน-ซอ
พอพูดว่าพวกผู้ชายไว้ใจไม่ได้

너만 다르다고 말하는 건 뭐야
นอ-มัน ทา-รือ-ดา-โก มัล-ฮา-นึน คอน มวอ-ยา
ก็บอกว่ามีแต่เธอที่แตกต่าง หมายความว่าไงเหรอ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ตลกน่ะ ไม่มีทางเป็นงั้นหรอก

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
เป็นไปไม่ได้จริง ๆ แหละ

여잔 다 가지고 놀기만 했었다면서
ยอ-จัน ทา คา-จี-โก นล-กี-มัน เฮ๊ส-ซ๊อส-ตา-มยอน-ซอ
พูดว่าคบกับผู้หญิงพวกนั้นเล่น ๆ

나만 다르게 생각한단 건 뭐야
นา-มัน ทา-รือ-เก เซง-กัก-คัน-ทัน คอน มวอ-ยา
แต่เธอคิดกับฉันต่างจากนั้น หมายความว่าไงเหรอ

Irony 말도 안 돼 x 3
Irony มัล-โด อัน เด x 3
ถ้อยคำประชด มันช่างไร้สาระ

말도 안 되는 말 정말
มัล-โด อัน ดเว-นึน มัล ชอง-มัล
คำพูดนั้นมันมีความหมายนะ ฉันพูดจริงๆ

Credit Dek-dee.com
leeteak_SJ_nankung@hotmail.com
แก้ไข : gracecy_charlotte
다시 변역가 : 메드멜로디 사랑

See also:

97
97.96
Zемфира Возьми Меня Lyrics
มอส ปฏิภาณ 05 ไม่เคยเปลี่ยน Lyrics