Jirasak ฉันเสียเธอไปหรือยัง Lyrics

เธอ เหมือนเดิม ที่เหมือนเดิมมันแบบไหน
กับท่าทางหมางเหมินเกินจะเข้าใจ
กับสายตาอย่างนั้น ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น
ไม่จำเป็นต้องฝืนใจ เธอก็รู้ ก็รักกันมาแค่ไหน

* ฉันมันผิดตรงไหน มากมายนักเหรอ
ข้อหาอะไร ชดใช้กรรมพอหรือยัง
ฉันทุกข์ทนพอหรือยังเธอ บอกหน่อยได้ไหม
ว่าเกิดอะไรกับฉัน ฉันเสียเธอไปหรือยัง
(ถ้าแม้ว่าเรารักกัน แล้วมันยังไง)
(ถ้าคิดจะไม่รักกัน แล้วรออะไร)

เรา ไม่เหมือนเดิม นับวันยิ่งเลวร้าย
ยิ่งพบเจอยิ่งชัดเจน เธอไม่มีใจ ยิ่งรักไปก็ยิ่งช้ำ

ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น ก็เจ็บเป็น มีหัวใจ
จะรักไม่รัก อย่าทรมานได้ไหม

(*)

ฉันก็รู้ ฉันก็เห็น ก็เจ็บเป็น มีหัวใจ
จะรักไม่รัก อย่าทรมานได้ไหม

(*)

See also:

97
97.96
Umut Akyurek ada sahilleri Lyrics
钟盛忠 - 6621.com 朋友出去走走 - www.6621.com Lyrics