Ренегат Безсилен демон Lyrics

All right!

Сам избрах този път, тази смърт, този живот.
Чаках сам този ден, тази съдба, този съд.
Сега умирам, сега умирам...
Всяка нощ сънувах този миг.

Плувах в кръв и тъмнина,
мразех всяка топлина
и бягах аз от теб, но ти дойде... във мен.

Безсилен, безсилен моят демон е пред теб!
Безсилен, безсилен моят демон е... безсилен!
(Демон, умиращ демон, умиращ демон, демон)

Сам пълзях в този свят, в тази кал, в онзи свят.
Сам живях в този филм, в тази лъжа, в този ад.
Сега умирам, сега умирам...
Всеки миг замръзва част от мен.

Потъвах в грях и самота,
убивах всяка светлина
и бягах аз от теб, но ти дойде... във мен.

Безсилен, безсилен моят демон е пред теб!

Ренегат, В.И.®

See also:

100
100.4
Genival Lacerda O Gato Tico Lyrics
R. Kelly Slow Wind(Wind For Me ) Lyrics