Ренегат Слепи стрели Lyrics

Без дъх бягам насън,
тази гора няма край.
Без път, сякаш във кръг,
бродя и търся покой.

Слепи души забиват стрели
във моите живи очи.
А сърцето крещи:

Бягай, дори за миг!
Бягай, не спирай ти!
Бягай, убий нощта
в твоя свят от светлина!

Без страх се бия в съня,
тази борба няма край.
Без път, без свобода
няма живот и покой.

Слепи души скитат сами
във моите живи очи.
А сърцето крещи:

Бягай, дори за миг!
Бягай, не спирай ти!
Бягай, убий нощта
в твоя свят от светлина!

Слепи души умират сами
във моите живи очи.
А сърцето крещи:

Бягай, дори за миг!
Бягай, не спирай ти!
Бягай, убий нощта
в твоя свят от светлина!

Ренегат, В.И.®

See also:

100
100.4
盧學叡-同名專輯-05-愛很簡單 Lyrics
Adriana Varela Punto Alto Lyrics