Ренегат Слънцето пак изгря Lyrics

Слънцето пак изгря за мен, нямаше нощ.
Без сънища черни нямаше ден, без спомен лош.

Омраза, страх, живот в тъга
Завист, грях, любов, вина
Смърт, прах, мечти, лъжа,
мечти, лъжа, мечти, лъжа

О-о-о, живях на ръба
О-о-о, продавах свойта душа
О-о-о, докосвах смъртта
О-о-о, сега за прошка крещя

Слънцето пак изгря над мен, днес вали.
Дъжд от мечти, безкраен ден, Слънцето ми прости.

О-о-о, днес не чувствам тъга
О-о-о, не ме е страх от смъртта
О-о-о, не виждам греха
О-о-о, отново имам душа

Омраза, страх, живот в тъга
Завист, грях, любов, вина
Смърт, прах, мечти, лъжа,
мечти, лъжа, мечти, лъжа

О-о-о, живях на ръба
О-о-о, докосвах смъртта
О-о-о, не виждам греха
О-о-о, отново имам душа

О-о-о, днес не чувствам тъга
О-о-о, не ме е страх от смъртта
О-о-о, не виждам греха
О-о-о, отново имам душа

Ренегат, В.И.®

See also:

100
100.4
Poverty's no Crime Do what you Feel Lyrics
Mara Che na chem Lyrics