Ренегат Друга звезда Lyrics

Може би не погледнах през твоите очи
и сърцето ми силно боли и боли,
от любов наранена е мойта душа...

И сега...

Скитам тъжен във нощта,
а не идва съня и дали
ще дочакам да дойде деня... и днес.

Може би не докоснах твойта ръка,
не застанах до теб в миг на самота,
търсих друга пътека, гледах друга звезда...

И сега...

Скитам тъжен във нощта,
а не идва съня и дали
ще дочакам да дойде сега... друга звезда.

Скитам тъжен във нощта,
а не идва съня и дали
ще дочакам да дойде деня.
Скитам тъжен във нощта,
а не идва съня и дали
ще дочакам да дойде сега...

Друга звезда може би не погледнах,
друга звезда може би не докоснах,
друга звезда може би не почувствах,
друга звезда, може би не останах.
Във друга звезда може би не повярвах,
във друга звезда може би не поисках,
във друга звезда може би не политнах,
към друга звезда може би не протегнах ръка.

Ренегат, В.И.®

See also:

100
100.4
Ренегат Тим Lyrics
jimmy rockaine insanity Lyrics