Kidnapper ขอบคุณ Lyrics

และฉันรู้สึกถึงความอัศจรรย์ ในความสัมพันธ์ที่เธอคนนั้นมีให้ฉัน
ทั้งรักและผูกพันกันด้วยใจ

มีใครสักคนคอยห่วงใย มีเธอเข้าใจในความใฝ่ฝัน ที่ฉันมี
ให้ฉันรู้สึกดีตลอดมา

ฉันซาบซึ้งกับความหมาย และในเรื่องความรัก
และฉันรู้สึกเช่นนั้น เพราะเธอ..คนเดียว

เธอคนนั้นมีเพียงแต่ฉัน คนที่สัญญากับฉัน
เธอคนนั้นจะรักแต่ฉัน และเป็นอย่างนั้นตราบนานเท่านาน
ขอบคุณความรักที่เธอให้ฉัน ให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ขอบคุณความรักที่มีต่อฉัน ไม่แปรเปลี่ยนผัน ไม่มีเสื่อมคลาย

ฉันซาบซึ้งกับความหมาย และในเรื่องความรัก
และฉันรู้สึกเช่นนั้น เพราะเธอ..คนเดียว

เธอคนนั้นมีเพียงแต่ฉัน คนที่สัญญากับฉัน
เธอคนนั้นจะรักแต่ฉัน และเป็นอย่างนั้นตราบนานเท่านาน
ขอบคุณความรักที่เธอให้ฉัน ให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ขอบคุณความรักที่มีต่อฉัน ไม่แปรเปลี่ยนผัน ไม่มีเสื่อมคลาย

เธอคนนั้นมีเพียงแต่ฉัน คนที่สัญญากับฉัน
เธอคนนั้นจะรักแต่ฉัน และเป็นอย่างนั้นตราบนานเท่านาน
ขอบคุณความรักที่เธอให้ฉัน ให้ชีวิตฉันมีความหมาย
ขอบคุณความรักที่มีต่อฉัน ไม่แปรเปลี่ยนผัน ไม่มีเสื่อมคลาย

เธอคนนั้นมีเพียงแต่ฉัน
เธอคนนั้นจะรักแต่ฉัน...

See also:

100
100.32
Sunam Yıldız Tilbe Lyrics
Pereza en donde estes con alba molina Lyrics