Jay Chou 亂舞春秋 | Luan Wu Chun Qiu | Chaotic Dance Spring Autumn Lyrics

那混亂年的年代
na hun luan de nian dai
That chaotic era

朝庭太腐敗
chao ting tai fu bai
Government too corrupt

人禍惹天災
ren huo re tian zai
Calamities brought on by men caused natural disasters from above

東漢王朝在一夕之間崩壞興衰
dong han w___ chao zai yi xi zhi jian beng huai xing shuai
Eastern Han Dynasty(1) collapsed and fell in the period of a day

九州地圖被人們切割成三塊分開
jiu zhou di tu bei ren men qie ge cheng san kuai fen kai
People dissected and split the map of China into three chunks

讀三國歷史的興衰
du san guo li shi de xing shuai
Read about the history of the rise and fall of The Three Kingdoms(2)

想去瞧個明白
xiang qu qiao ge ming bai
Want to go take a look for a clearer understanding

看看看就馬上回來
kan kan kan jiu ma shang hui lai
Just taking a look and will come back immediately

ㄎㄧㄥㄎㄧㄥㄎㄧㄤㄎㄧㄤ
kieng kieng kiang kiang

刀劍棍棒 我隨口講
dao jian gun bang wo sui kou jiang
Knives, swords, sticks, and clubs, I casually say

原來真有時光機這麼誇張
yuan lai zhen you shi guang ji zhe me kua zhang
It turns out there really is something as outrageous as a time machine

穿梭時空過癮又囂張
chuan shuo shi kong guo yin you xiao zhang
Travelling through time is fun but arrogant

萬一有去無回怎麼辦老實說有點緊張 啊 啊
wan yi you qu wu hui zen me ban lao shi shuo you dian jing zhang / a a
What if I go and cannot return, what to do, to tell the truth, I'm a little nervous, ah ah

江山 我站在云端 慢慢 往中原方向
jiang shan wo zhan zai yun duan man man w___ zhong yuan fang xiang qian fang
Great state, I stand at the edge of the cloud, slowly traveling towards the direction of the Central Plains(3)

前方 散落著村莊 長安在兵荒馬亂
san luo zhe cun zhuang chang an zai bing huang ma luan
Scattered villages, Chang An(4) is amidst the chaos of war

望著天眼看北斗七星墜入地平線 瞬間
w___ zhe tian yan kan bei dou qi xing zhui ru di ping xian shun jian
Looking at the sky, seeing the Big Dipper falling into the horizon momentarily

英雄豪傑猶如鬼魅般的出現 我呸
ying xiong hao jie you ru gui mei ban de chu xian wo pei
Heroes appear as if they're ghosts. Bah!

誰服也不服誰我是龜你是鱉
shei fu ye bu fu shei wo shi gui ni shi bie
Nobody is satisfied with anyone, I'm a tortoise and you're a turtle

啦啦啦啦啦 啦啦啦
la la la la la la la la

*
妖獸擾亂人間秩序
yao shou rao luan ren jian zhi xu
Evil beasts disturb mortal order

血腥如浪潮來擊
xue xing ru lang chao lai xi
The smell of blood attack like tides

我小命差點沒續集
wo xiao ming cha dian mei xu ji
My little life almost had no continuation

還好有時光機我謝謝你
hai hao you shi guang ji wo xie xie ni
Luckily for the time machine, I thank you

#
人魔開始重出地獄
ren mo kai shi chong chu di yu
Demons start resurfacing from hell

叛軍如野火般攻擊
pan jun ru ye huo ban gong ji
Rebel soldiers attack like wildfire

五官差點離開身體
wu guan cha dian li kai shen ti
My five sense organs almost left the body

還好有時光機我謝謝你
hai hao you shi guang ji wo xie xie ni
Luckily for the time machine, I thank you

曹魏梟雄在
cao wei xiao xiong zai
Cao's(5) Kingdom of Wei(6) has fierce and ambitious heroes

蜀漢多人才
shu han duo ren cai
Kingdom of Shu Han(7) has many talented people

東吳將士怪
dong wu jiang shi guai
Eastern Wu's(8) soldiers are strange

七星連環敗
qi xing lian huan bai
Qi Xing Lian Huan(9) failed

諸葛亮的天命不來
zhu ge liang de tian ming bu lai
Zhu Ge Liang's(10) Mandate of Heaven(11) doesn't come

這些書都有記載不是我在亂掰
zhe xie shu dou you ji zai bu shi wo zai luan bai
These books have it all recorded, it's not me talking nonsense

等到東方魚肚白我再來跟你說嗨
deng dao dong fang yu du bai wo zai lai gen ni shuo hai
Wait till the East flops, then I'll say hi to you

^
嘴裡有刀 說破歌謠
zui li you dao shuo po ge yao
With a knife in mouth, talk until the folk songs are worn down

千年恩怨 一筆勾消
qian nian en yuan yi bi gou xiao
Grievances of a thousand years, canceled out with a stroke of a pen

生命潦草 我在彎腰
sheng ming liao cao wo zai wan yao
Life is careless and I bend down

歷史輪迴 轉身忘掉
li shi lun hui zhuan shen w___ diao
History's reincarnation, I'll forget it in a flash

黃巾賊 你不要吵
huang jin zei bu yao chao
Yellow Turban(12) thief, don't you squabble

倭咱姥姥和水擀麵條
wo za lao lao he shui gan mian tiao
Wo(13), our grandma is beating strands of noodles with water

放下刀 若想吃飽
fang xia dao ruo xiang chi bao
Put down the knife if you wish to eat until full

去找皇帝老爺討
qu zhao huang di lao ye tao
Go find the Emperor and beg

黃巾賊 你不要鬧
huang jin zei ni bu yao nao
Yellow Turban thief, don't you squabble

倭咱姥姥燒柴煮水餃
wo za lao lao shao cai zhu shui jiao
Wo our grandma burn firewood to cook dumplings

放下刀 若想吃飽
fang xia dao ruo xiang chi bao
Put down the knife if you wish to eat until full

去找皇帝老爺討
qu zhao huang di lao ye tao
Go find the Emperor and beg

Repeat *, #, *

喂, 我在配唱, 雞排飯. Eh! 加個蛋
wei, wo zai pei chang, ji pai fan, ei, jia ge dan
Hello? I'm singing, chicken rice. Eh! Add an egg.

Repeat ^

---------------------------------------------------------------------

(1) Eastern Han Dynasty: 25-220AD
(2) The Three Kingdoms: 220-265AD; a period of disunion/civil war in Chinese history; consisted of 3 co-existing/warring kingdoms: Wei, Shu Han, and Wu, who each tried to unify China under their rule
(3) Central Plains: Region around the Yellow River, colloquially refers to Mainland China
(4) Chang An: Capital of China during the Han and Tang dynasties
(5) Cao: Ruler of Kingdom of Wei, Caocao was a military general during the Eastern Han and was involved in cracking down the Yellow Turban Uprising; his son Caopi established Wei
(6) Kingdom of Wei: 220-265AD; one of The Three Kingdom, located in north China; it was the strongest of the three
(7) Kingdom of Shu Han: 221-263AD; one of The Three Kingdoms; located in western China
(8) Eastern Wu: 222-280AD; one of The Three Kingdoms; located in eastern China
(9) Qi Xing Lian Huan: may refer to some type of war strategy
(10) Zhu Ge Liang (181-234AD): chief military advisor to Liu Bei, ruler of Kingdom of Shu Han; his death marked the downfall of Shu Han; typically thought of as one of the most brilliant minds in Chinese history
(11) Mandate of Heaven: the belief that each ruler of China was divined from above, making their rule legitimate; when an Emperor loses the "mandate" it means The Heavens no longer sees him as The Son of Heaven and fit to rule, perhaps due to ignorance or not being virtuous enough
(12) Yellow Turbans: rebel group that carried out the Yellow Turban Uprising that eventually led to the collapse of the Han Dynasty
(13) Wo: old term referring to j__an

See also:

100
100.46
Joanna 王若琳 迷宮 Lyrics
IVANA OPIT ZA LETENE Lyrics